Dag van de Digitale Overheid

18 mei 2017: 1.000 ambtenaren verbonden rond het thema Future Work Skills
kurzaal-empty-2
Op donderdag 18 mei 2017 vindt het Centrale Congres plaats van de tweede editie van de Dag van de Digitale Overheid. U ontmoet hier ...
WebsiteStDO2015-3083
Verspreid over het land kunnen 30 organisaties tegelijkertijd deelnemen aan de Dag van de Digitale Overheid. Per organisatie kunnen ca. 30 medewerkers aan het ...

Stichting Digitale Overheid

Over ons
Visie

Visie

De technische mogelijkheden hebben zich de laatste jaren snel ontwikkeld. Om de digitale overheid in te richten, is een andere attitude en zijn andere vaardigheden noodzakelijk, van zowel overheid als samenleving.
Missie

Missie

De Stichting Digitale Overheid wil bijdragen aan het tot stand komen van een digitale overheid via enkele subdoelstellingen zoals het stimuleren van cultuuromslag en attitudeverandering.
Doelstellingen

Doelstellingen

De Stichting Digitale Overheid (2013) wil als niet-gouvernementele organisatie een bijdrage leveren aan het tot stand komen van een digitale overheid. De stichting sluit aan bij de ambitie en initiatieven van o.a. minister Plasterk van BZK voor het jaar 2017.

Laatste nieuws

Ons blog