Dag van de Digitale Overheid

Bekijk ons event en schrijf je in

Stichting Digitale Overheid

Over ons
Visie

Visie

De technische mogelijkheden hebben zich de laatste jaren snel ontwikkeld. Om de digitale overheid in te richten, is een andere attitude en zijn andere vaardigheden noodzakelijk, van zowel overheid als samenleving.
Missie

Missie

De Stichting Digitale Overheid wil bijdragen aan het tot stand komen van een digitale overheid via enkele subdoelstellingen zoals het stimuleren van cultuuromslag en attitudeverandering.
Doelstellingen

Doelstellingen

De Stichting Digitale Overheid (2013) wil als niet-gouvernementele organisatie een bijdrage leveren aan het tot stand komen van een digitale overheid. De stichting sluit aan bij de ambitie en initiatieven van o.a. minister Plasterk van BZK voor het jaar 2017.

Laatste nieuws

Ons blog