Conceptprogramma van de Dag van de Digitale Overheid: Deel II

Digitalisering vraagt om het telkens ‘opnieuw uitvinden’ In mijn blog deel 1 met dezelfde titel ben ik achtereenvolgens ingegaan op het begrip digitalisering zoals wij dat als stichting zien, waar we antwoorden op proberen te vinden voor en tijdens de Dag van de Digitale Overheid, welke methode we volgen en hoe kennis en inzicht vooraf […]

LEES MEER

Conceptprogramma van de Dag van de Digitale Overheid: Deel I

Digitalisering vraagt om het telkens ‘opnieuw uitvinden’ Digitalisering is allang niet meer het exclusieve domein van informatie- en ICT-professionals. Zeker bij overheidsorganisaties, die in essentie informatieverwerkende bedrijven zijn, geldt dat digitalisering van de samenleving hen in de kern raakt. Het heeft consequenties voor vrijwel ieder aspect van het bedrijfsproces. Daardoor is het de gemeenschappelijke verantwoordelijkheid […]

LEES MEER

Het lef en de lessen van digitaal Denemarken

Modern, idealistisch en kosteneffectief: de Deense overheid is ver gevorderd met hun eGovernment-strategie. Vanaf 2015 verloopt het grootste deel van de communicatie en dienstverlening met burgers en bedrijven verplicht digitaal. Zowel op nationaal als op lokaal niveau. Wat kunnen we leren van de Denen? We vragen het Morten Meyerhoff Nielsen expert van het Deens Agentschap voor digitalisering, onderdeel van het ministerie van financiën. ‘Het gaat om een gedragsverandering.

LEES MEER

Leren Dynamiseren van Arbeid

Digitalisering is niet alleen maar leuk. Het verandert organisaties. Voor gemeenten komen daar ook nog eens een heleboel andere veranderingen bij.

LEES MEER

Co-creatie: door goed luisteren en samenwerken nieuwe kansen creëren

In dialoog met je doelgroep: dat is dé manier waarop je in 2014 je dienstverlening continu verbetert en vernieuwt. Social media experts praten honderduit hierover en whitepapers met social business strategieën vliegen je om de oren. Woorden als co-creatie, crowdsourcing en communities komen hierin snel naar boven als heilige middelen. Niet zo gek dus dat […]

LEES MEER

Werken bij de gemeente Katwijk is topsport!

Werken bij de gemeente Katwijk is topsport! Elke dag weer de beste gemeentelijke dienstverlening van Nederland leveren. Dat is het doel van de gemeente Katwijk. Dat vraagt om medewerkers met een topsportmentaliteit. Om mensen die steeds op zoek zijn naar verbeteringen. Die het beste uit zichzelf halen. De LEAN filosofie is hierbij leidend. Bianca Engelberts, […]

LEES MEER

Dienstverlening 2020

Digitaal, tenzij… Met dit uitgangspunt werkt een groot aantal publieksdiensten gezamenlijk aan een nieuwe vorm van dienstverlening. Hun streven is om in 2020 een groot deel van de diensten alleen nog digitaal af te handelen. Monique Bulthuis van SelfService Company vertelt over de belangrijkste punten uit het manifest Dienstverlening 2020 dat tot deze verandering moet […]

LEES MEER

Betrek de gebruiker bij het ontwerpen van digitale communicatietools

Digitale communicatietools die in de praktijk onbruikbaar blijken te zijn. Ze worden nog te vaak ontwikkeld. De reden: de gebruiker blijft totaal buiten beeld is bij de ontwikkeling. Makers werken nog te vaak vanuit een technology push waarbij nieuwe mogelijkheden leidend zijn. Of de visie van de ontwikkelaar en de mening van experts binnen een […]

LEES MEER

DigiContact; Ondersteuning op afstand voor burgers met een verstandelijke beperking

24 uur per dag voor minder geld kwalitatief goede ondersteuning blijven bieden. Burgers die meer zelf moeten gaan doen en meer moeten participeren in de maatschappij. Vaak kwetsbare burgers. De invoering van de Wmo betekent een enorme opgave. Maar geen onmogelijke.   In een vroeg stadium dachten wij na over de vraag hoe Philadelphia gemeenten […]

LEES MEER
Showing 1 to 10 of 21 results