Over de Stichting Digitale Overheid

De Stichting Digitale Overheid (2013) wil als niet-gouvernementele organisatie een bijdrage leveren aan het tot stand komen van een digitale overheid. De stichting sluit aan bij de ambitie en initiatieven van o.a. minister Plasterk van BZK voor het jaar 2017, dat nader is uitgewerkt door het Commissariaat Digitale Overheid in het Digiprogramma 2015. Deze ambities zijn in lijn met Gemeente 2020 (VNG) en de daaraan gekoppelde Digitale Agenda 2020.

De stichting levert haar bijdrage onder andere door vanuit een breed nationaal en internationaal perspectief hoogwaardige en innovatieve ontmoetingen voor bestuurders en ambtenaren te organiseren. De stichting is onafhankelijk en handelt zonder winstoogmerk.

BeeldenGeluid-fotootje-event-grote-zaal-1024x683

Onze samenleving en overheid bevinden zich in een overgangsfase van analoge naar hoofdzakelijk digitale communicatie. Dit vergt veel van de beschikbare technische in-frastructuur. De technische mogelijkheden hebben zich de laatste jaren snel ontwik-keld. Maar wat technisch mogelijk en wenselijk is, vereist ook een nieuwe manier van organiseren, werken en vooral van denken. Om de digitale overheid in te richten, is een andere attitude en zijn andere vaardigheden noodzakelijk, van zowel overheid als samenleving.

De Stichting Digitale Overheid wil bijdragen aan het tot stand komen van een digitale overheid via enkele subdoelstellingen:

-       Het stimuleren van cultuuromslag en attitudeverandering

-       Inspireren, door het monitoren en delen van trends

-       Het faciliteren van netwerken en kenniscirculatie

-       Het vergroten van de expertise van ambtenaren

-       Het matchen van aanbieders en afnemers 

Track record

De Stichting Digitale Overheid heeft meerdere succesvolle congressen georganiseerd en een digitaal magazine uitgegeven in mei 2014. Het Nationaal Congres Gemeenten en Sociale Media (2013) en het Nationaal Congres Digitale Overheid (2014) werden bezocht door ca. 750 ambtenaren. In 2013 werden speciale inspiratiesessies georganiseerd voor gemeentebestuurders en in hetzelfde jaar volgde ook een training voor gemeenteraadsleden. In 2015 is sprake geweest van een heroriëntatie en het ontwikkelen van een nieuw concept dat de doelstellingen van de stichting nog beter dient.

_DSC3003
_DSC3028

Waarom anders?

Onze congressen worden positief beoordeeld. Deelnemers voelen zich geïnspireerd. Maar hoe waardevol ook: zelfs wanneer er meerdere collega’s deelnemen, is de impact voor de dagelijkse praktijk meestal beperkt tot het individu. Daarom vergroten we met de inzet van technologie het rendement van onze initiatieven. De Dag van de Digitale Overheid 2016 heeft op grotere schaal bestuurders en ambtenaren bereikt, verspreid over meerdere organisaties in het hele land. Daarbij werd de inhoud van de dag specifiek afgestemd op de vragen die binnen de deelnemende organisaties leven. Meer bereik, meer op maat, meer impact.

Donderdag 18 mei 2017

De tweede editie van de Dag van de Digitale Overheid bestaat uit ca. 30 gelijktijdige studiedagen verspreid door Nederland, die live zijn verbonden met een centraal congres. Het is onze ambitie om minimaal 1.000 overheidsmedewerkers op één dag te mobiliseren. Het centrale thema is wederom Future Work Skills, maar ditmaal ligt de focus op de de impact op de organisatie, waar tijdens de eerste editie bewustwording centraal stond.

Meer info

_DSC3103