Programma 2e editie Dag van de Digitale Overheid: 18 mei 2017

De tweede editie van de Dag van de Digitale Overheid heeft als centraal thema wederom Future Work Skills. Waar bij de eerste editie de nadruk lag op bewustwording, zal de focus ditmaal liggen op de implementatie van Future Work Skills in de organisatie.

In het proces van het realiseren van Future Work Skills hebben we bij de eerste Dag van de Digitale Overheid (2016) gekozen van de aanpak van unfreezing (bewustwording), moving (wat betekent het voor de organisatie en voor mij als overheidsprofessional, wat zijn de consequenties) en freezing (welke acties en activiteiten zijn noodzakelijk). De activiteiten en het programma stonden vooral in het teken van awareness. Hoe ziet de wereld, onze samenleving, onze organisatie er nu en in de toekomst uit? Waar moeten we rekening mee houden? Ook is geanalyseerd wat het mogelijk kan betekenen voor de organisatie en voor de overheidsprofessional. Over acties is wel nagedacht maar daar is het bij gebleven.

De Dag van de Digitale Overheid van 18 mei 2017, en de aanloop daarnaartoe, staan vooral in het teken van hoe je Future Work Skills implementeert in je organisatie en wat dat inhoudt voor u als professional. Feitelijk de derde fase ‘moving’. Hoe zetten we de juiste acties en activiteiten uit die vooral rekening houden dat iets Nooit meer Af is en dat het niet gaat om een aanpassings- c.q. veranderingsproces maar een ‘reïnventing’ (heruitvinden) van de organisatie en de maatschappelijke business?

Programma 18 mei 2017

De openingskeynote om 09:40 uur in Scheveningen is het startschot van de dag. Deze kick-off wordt live gestreamd naar alle decentrale studiedagen in het land, waardoor ca. 1.000 ambtenaren verbonden zullen zijn. De opening is dus hetzelfde voor alle deelnemers: zowel centraal als decentraal. Na de gemeenschappelijke opening blijft wordt de live verbinding open voor facultatief gebruik bij de decentrale studiedagen. Het Centraal Congres en de studiedagen volgen ieder hun eigen programma. De afsluiting van de Dag van de Digitale Overheid is weer centraal. De afsluitende keynote van het Centraal Congres wordt ook live gevolgd door alle deelnemers aan de decentrale studiedagen.

Centraal Congres in het Kurhaus in Scheveningen

Het Centraal Congres vindt plaats in het Kurhaus te Scheveningen. Bestuurders, managers en ambtenaren van verschillende overheidsinstellingen gaan met elkaar in gesprek over het thema: de implementatie van Future Work Skills. Klik hier voor uitgebreide beschrijvingen van de keynotes. Het programma ziet er als volgt uit.

09:00-09:30 uur: Ontvangst
09:30-09:40 uur: Opening door de dagvoorzitter Erwin van de Pol (start verplichte live stream naar decentrale studiedagen)
09:40-10:20 uur: Keynote: Erwin Witteveen (verplichte live streaming naar decentrale studiedagen)
Onderwerp: Fase 1 U (zien, begrijpen en feiten) “Hoe verandert de wereld?”
10:30-11:00 uur: Korte pauze
11:00-11:20 uur: Keynote: Jos Rovers (facultatieve uitzending bij decentrale studiedagen)
Onderwerp: Fase 2 U (heroriëntatie en nieuwe perspectieven) “Het heruitvinden van organisaties.”
11:20-11:40 uur: Ontmoeting met de deelnemers
11:50-12:10 uur: Keynote: Bouke van der Weide Jansen (facultatieve uitzending bij decentrale studiedagen)
Onderwerp: Fase 3 U (de bedoeling) “Wat is de toekomst die we wensen en hoe ziet die eruit voor de overheid? Terug naar de Bedoeling!”
12:10:12:30 uur: Ontmoeting met de deelnemers
12:30-14:00 uur: Lunch met een aantrekkelijke beleving met de aanwezige elementen (strand, zee, wind) die een heel duidelijke relatie heeft met de methodiek van de Dag (Theory U), het thema en het programma. Speciaal voor deze dag heeft bureau TreaT uit Maastricht “Game U” ontwikkeld.
14:00-14:20 uur: Keynote: Cris Zomerdijk & Maarten ter Horst (facultatieve uitzending bij decentrale studiedagen)
Onderwerp: Fase 4 U Voorbeeld uit de overheidspraktijk: Gemeente Haarlemmermeer
14:20-14:40 uur: Ontmoeting met de deelnemers
14:40-15:00 uur: Korte pauze
15:00-15:20 uur: Keynote: Marjan Schils & Patricia Croese (facultatieve uitzending bij decentrale studiedagen)
Onderwerp: Fase 5 U (bouwen met tools) “Digitale Transformatie, zo doe je dat!”
15:20-15:40 uur: Ontmoeting met de deelnemers
15:50-16:30 uur: Keynote: Emiel van Kalken (verplichte live streaming naar decentrale organisaties)
“Denken met je handen en luisteren met je ogen”
16:30-16:40 uur: Afsluiting door dagvoorzitter Erwin van de Pol (verplichte live streaming naar decentrale organisaties)
16:40-17:30 uur: Informeel, met borrel en hapjes.

Concept Programma van de decentrale studiedagen

De decentrale studiedagen beginnen ook om precies 9:30 uur. Via een live verbinding worden de opening en de eerste keynote van het Centraal Congres gevolgd, waarna de live stream facultatief gevolgd kan worden. De studiedagen volgen een interactief programma onder begeleiding van hun moderator. Halverwege de middag wordt live de afsluitende keynote van het Centraal Congres uitgezonden die door alle deelnemers aan de decentrale studiedagen wordt gevolgd. Het concept programma ziet er als volgt uit.

09:00-09:30 uur: Ontvangst
09:30-09:40 uur: Opening en welkomstwoord van het congres via live verbinding
09:40-10:20 uur: Opening keynote via live verbinding
10:20-12:30 uur: Eerste gedeelte decentraal programma onder leiding van de moderator
12:30-13:30 uur: Lunchpauze
13:30-15:00 uur: Tweede gedeelte decentraal programma onder leiding van de moderator
15:00-15:30 uur: Korte pauze
15:50-16:30 uur: Afsluitende keynote via live verbinding
16:30-16:40 uur: Centrale afsluiting, dankwoord en sluiting live stream
16:40-17:00 uur: Decentrale reflectie op de dag en afsluiting onder leiding van de moderator

Uniform stramien: voorbereiding, verdieping en actie

In de decentrale studiedagen, die plaatsvinden op de locaties van de deelnemende organisaties zelf, zal de nadruk liggen op interactieve werkvormen. Het Centraal Congres in Scheveningen, dat tegelijkertijd plaatsvindt, heeft vooral plenaire presentaties. Desalniettemin zijn de programma’s van het Centraal Congres en decentrale studiedagen opgebouwd volgens een gelijksoortig stramien. De digitale leeromgeving en de digitale magazines helpen de deelnemers om het thema in een bepaalde context te plaatsen. De plenaire opening draagt hier ook aan bij. Wanneer het gemeenschappelijke gedeelte is afgesloten, gaan we dieper in op de consequenties die dit heeft voor de eigen organisatie. Welke Future Work Skills zijn bij u het meest relevant? Ook kijken we naar concrete oplossingen, en wordt er een actieplan opgesteld.