WEEK van de Digitale Overheid

23 t/m 27 november 2020

De Week begint over:

Opzet van de WEEK

Van 23 t/m 27 november 2020 organiseert de Stichting Digitale Overheid in samenwerking met Perron2030 en met dank aan goldpartner SkillsTown de WEEK van de Digitale Overheid. Waarschijnlijk kent u de Dag van de Digitale Overheid, die dit jaar haar eerste lustrum zou vieren. Door de anderhalvemetereisen, en de mogelijkheid van een tweede golf, vinden wij het niet verstandig om een grootschalig congres te organiseren in het najaar. Om (semi-)overheden die te maken hebben met digitale transities en de toerusting van ambtenaren met future skills toch te bedienen, organiseren we dit jaar een online congres van een week. U kunt individueel inschrijven, of als team deelnemen. Op deze manier zijn ruim 1.000 ambtenaren door het hele land een week lang verbonden rondom het thema digitalisering.

Het draait om jou

Digitale systemen komen langzamerhand op orde binnen de overheid. Maar digitalisering vereist een nieuwe manier van werken en een wendbare houding. Dit doet een beroep op nieuwe vaardigheden van medewerkers en leidinggevenden. Het thema van 2020 is daarom: Het draait om jou! We richten ons op vier domeinen: Publieke Dienstverlening, het Sociaal Domein, het Fysieke domein (omgevingswet) en Bedrijfsvoering. Deze benaderen wij vanuit vier toonaangevende vaardigheden: wendbaarheid, informatievaardigheden, samenwerken en ondernemendheid. De aanpak is gebaseerd op het gedachtegoed van Digitale Intelligentie en in het bijzonder het Columbusmodel van de 21e-eeuwse vaardigheden. Publieke dienstverlening kan in de toekomst niet zonder wendbare medewerkers. Maar hoe worden ze dat? En welke manier van leidinggeven hoort daarbij? In het sociale domein is samenwerken met ketenpartners cruciaal. De Omgevingswet doet in het fysieke domein een appèl op een andere houding en gedrag van medewerkers. Dat vraagt andere communicatievaardigheden. En ook binnen de bedrijfsvoering zullen in de nabije toekomst andere skills nodig zijn.

Individuele deelname

Als individuele deelnemer worden bestuurders, directies, managers en alle ambtenaren uitgenodigd die een sterke affiniteit hebben met het thema digitalisering. Tijdens de WEEK van de Digitale Overheid ontmoet u tal van collega-bestuurders en ambtenaren met gelijksoortige verantwoordelijkheden en uitdagingen. Iedere dag van de WEEK van de Digitale Overheid opent met een inspirerende plenaire keynote. In het hart van de dagen zijn presentaties, workshops en persoonlijke afspraken met profit en non-profit initiatieven die het thema van de Week ondersteunen. U stelt vrij uw eigen programma samen uit bijna 50 inhoudelijke sessies.

Deelname als organisatie

Deelnemen als team kan een enorme impuls geven aan de ontwikkeling van uw organisatie. U krijgt een teamcoach toegewezen die u en uw team deze week begeleidt. U gaat aan de slag aan de hand van een eigen probleemstelling. Dit vraagstuk zal samenhangen met uitdagingen rondom vaardigheden binnen de publieke overheid waarmee je het verschil maakt én klaar bent voor de toekomst. We concretiseren dit aan de hand van een van de vier domeinen: bedrijfsvoering, het fysiek, publiek of sociaal domein. Op gezette momenten in de week zijn er online teamcoachingsbijeenkomsten en dagelijks zijn er meerdere sessies die concreet aansluiten bij de doelstelling die u zichzelf gesteld heeft deze week. U sluit de week af met nieuwe inzichten, commitment en een gedeelde visie op de te zetten stappen, uitgewerkt in een routekaart.

Ter voorbereiding: Online colleges

Alle deelnemers aan de Week krijgen voor aanvang van het evenement toegang tot enkele speciale modules in de Academie Digitale Overheid, met daarin onder andere een aantal inspirerende videopresentaties. Met de videopresentaties bereiden de deelnemers zich uitvoerig voor op de Week van de Digitale Overheid. Tijdens de WEEK is daardoor meer ruimte voor verwerking. Hierdoor is het aanvangsniveau hoger en de inhoud beklijft beter.

We hebben tevens besloten om de e-learnings beschikbaar te stellen aan geïnteresseerden die nog niet zeker weten of ze willen deelnemen aan het congres. Heeft u interesse in future work skills voor ambtenaren, en wilt u onze online colleges vrijblijvend proberen? Meld u dan hier aan, en dan krijgt u toegang tot de online leeromgeving. In de aanloop naar het evenement worden hier elke week nieuwe e-learnings toegevoegd.

Kaarten zijn beschikbaar vanaf €150 (excl. BTW). Meld nu individueel aan voor de WEEK op 23 t/m 27 november, of vraag deelname aan voor uw team.

Programma WEEK van de Digitale Overheid

Vijf dagen dagvullend programma

10:00 - 10:10 uurPlenair
Jannet Koster
Jannet Koster

Dagvoorzitter

Opening

Opening, welkomstwoord.
10:10-11:00 uurPlenair
Hans Hoornstra
Hans Hoornstra

Spreker, schrijver, ondernemer

Digitale Intelligentie

Keynote over het Columbusmodel voor 21ste-eeuwse vaardigheden, en wat nodig is om succesvol te kunnen zijn in een digitaal verbonden samenleving.
11:00 - 11:20 uur

Koffiepauze

11:20-12:10 uurPlenair

Online rondetafelgesprekken

Individuele deelnemers gaan online in gesprek, terwijl de groepen onder begeleiding van hun teamcoach aan de slag gaan.
12:20-12:40 uurPlenair
Ietze Oostinga & Nancy Kalbvleesch

Perron2030

Nieuwe uitdagingen in het Publiek Domein

12:40 - 13:10 uur

Lunchpauze

13:10-13:30 uurPlenair
Eric Edens & Nancy Kalbvleesch

Perron2030

Nieuwe uitdagingen in het Sociaal Domein

13:40-14:00 uurPleinair
Ietze Oostinga & Eric Edens

Perron2030

Nieuwe uitdagingen in het Fysiek Domein

14:10 - 15:00 uurPlenair
Thijs Homan
Thijs Homan

Emeritus Hoogleraar OU

Workshop: De Veranderende Gemeente

Lessen van het DVG-onderzoek: hoe kunnen we hier concreet mee aan de slag?
15:10-15:30 uurPlenair
Ilona Goessens & Jannet Koster
Ilona Goessens & Jannet Koster

Perron2030

Nieuwe uitdagingen in Bedrijfsvoering

Zoals je in de e-learning al zag: de ontwikkelingen binnen bedrijfsvoering zijn enorm en komen snel. Hoe krijg je de digitale ontwikkelingen en de impact op het werk onder de aandacht? Hoe maak je het bespreekbaar en behapbaar? Jannet en Ilona nemen je mee in een aantal verschillende aanpakken.
15:40-16:00 uurPlenair
Thijs Homan
Thijs Homan

Emeritus Hoogleraar OU

Lessen van Corona

Wat kunnen we leren van de coronacrisis? Hoe nu verder?
16:10-16:30 uurPlenair

Presentatie: Ondernemendheid (1)

Algemene presentatie over ondernemendheid - meer info volgt snel.
16:30 - 16:35 uurPlenair
Jannet Koster
Jannet Koster

Dagvoorzitter

Afsluiting

Afsluiting, dankwoord.
10:00 - 10:10 uurPlenair
Jannet Koster
Jannet Koster

Dagvoorzitter

Opening

Opening, welkomstwoord.
10:10 - 11:10 uurPlenair
Danielle Braun
Danielle Braun

Spreker, schrijver

Corporate tribes

Keynote door Danielle Braun: spreker, boardroombegeleider, columnist, theatermaker, schrijver.
11:00 - 11:20 uur

Koffiepauze

11:20-12:10 uurPlenair

Online rondetafelgesprekken

Individuele deelnemers gaan online in gesprek, terwijl de groepen onder begeleiding van hun teamcoach aan de slag gaan.
11:20-11:40 uurPlenair
Suzanne Verheijden
Suzanne Verheijden

Buro StrakZ

Digicoaches in de zorg

Het bijbrengen van vaardigheden: hoe doe je dat, en waar kun je tegenaan lopen?
11:50-12:10 uurPlenair

Presentatie: Wendbaarheid (2)

Algemene presentatie over wendbaarheid - meer info volgt snel.
12:20 - 12:40 uurPlenair
A+O fonds Gemeenten

Presentatie: Informatievaardigheden in het Publiek Domein

Korte presentatie van A+O fonds Gemeenten.
12:40 - 13:10 uur

Lunchpauze

13:10 - 13:30 uurPlenair
Edgar Oomen

VNG

Presentatie: Wendbaarheid in het Sociaal Domein

Presentatie over het project Hulp aan kwetsbare jongeren.
13:40 - 14:00 uurPlenair
Ruud Boxma
Ruud Boxma

Pentascope

Gamification in het fysieke domein

Presentatie: de inzet van gamification in het fysieke domein zorgt voor awareness en anders kijken.
14:10 - 15:00 uurPlenair
Bram Jonker & Nikki Verduurling

Deloitte

Workshop: RPA & Ondernemendheid

Workshop over Robotic Process Automation (RPA).
15:10 - 15:30 uurPlenair

Presentatie: Wendbaarheid in Bedrijfsvoering

Korte presentatie over wendbaarheid in bedrijfsvoering bij (semi-)overheidsinstellingen.
15:40-16:00 uurPlenair

Presentatie: Samenwerken (1)

Algemene presentatie over samenwerken - meer info volgt snel.
16:10-16:30 uurPlenair
Jord Koetje & Dorien van Gastel

Puma's

Presentatie: Ondernemendheid draait om jou!

Hoe flexibel kun je werken binnen de overheid? Leer het van de PuMa's.
16:30 - 16:35 uurPlenair
Jannet Koster
Jannet Koster

Dagvoorzitter

Afsluiting

Afsluiting, dankwoord.
10:00 - 10:10 uurPlenair
Jannet Koster
Jannet Koster

Dagvoorzitter

Opening

Opening, welkomstwoord.
10:10 - 11:00 uurPlenair
Anett Numa
Anett Numa

e-Estonia Briefing Centre

e-Estonia

Focus on enhancing good cooperation between the public and private sector to create a comprehensive and supportive environment. Explaining and promoting the Estonian digitalisation experience and thus inspire leaders and decision-makers alike to create a better tomorrow.
11:00 - 11:20 uur

Koffiepauze

12:20 - 12:40 uurPlenair

Presentatie: Wendbaarheid in het Publiek Domein

Korte presentatie over wendbaarheid in het publiek domein.
13:10 - 13:30 uurPlenair

Presentatie: Informatievaardigheden in het Sociaal Domein

Korte presentatie over informatievaardigheden in het sociaal domein.
12:40 - 13:10 uur

Lunchpauze

13:40 - 14:00 uurPlenair

Presentatie: Ondernemendheid in het Fysiek Domein

Korte presentatie over ondernemendheid in het fysiek domein.
14:10 - 15:00 uurPlenair
Evelien Schipper
Evelien Schipper

A&O Psycholoog

Workshop: Innoveren met ActieLeren

Workshop over informatievaardigheden, met de focus op leidinggeven op afstand.
15:10 - 15:30 uurPlenair

Presentatie: Samenwerken bij Bedrijfsvoering

Korte presentatie over samenwerken bij bedrijfsvoering bij (semi-)overheidsinstellingen.
15:40-16:00 uurPlenair

Presentatie: informatievaardigheden (2)

Algemene presentatie over informatievaardigheden - meer info volgt snel.
16:10-16:30 uurPlenair
Jan Bransen
Jan Bransen

Hoogleraar Radbout Universiteit

Samenwerken tijdens corona

Algemene presentatie over samenwerken tijdens de coronacrisis.
16:30 - 16:35 uurPlenair
Jannet Koster
Jannet Koster

Dagvoorzitter

Afsluiting

Afsluiting, dankwoord.
10:00 - 10:10 uurPlenair
Jannet Koster
Jannet Koster

Dagvoorzitter

Opening

Opening, welkomstwoord.
10:10 - 11:00 uurPlenair
Jim Stolze
Jim Stolze

Tech ondernemer

Algoritmisering. Wen er maar aan.

Keynote door Jim Stolze: tech ondernemer, mede-oprichter van Aigency en oprichter van TEDxAmsterdam.
11:00 - 11:20 uur

Koffiepauze

11:20-11:40 uurPlenair
Renz Davits
Renz Davits

Programmamanager A+O fonds Gemeenten

Informatievaardigheden & Digitale Transformatie

Presentatie over de impact van digitale transformatie.
11:50-12:10 uurPlenair

Presentatie: Ondernemendheid (3)

Algemene presentatie over ondernemendheid - meer info volgt snel.
12:20 - 12:40 uurPlenair

Presentatie: Ondernemendheidin het Publiek Domein

Korte presentatie over ondernemendheid in het publiek domein.
12:40 - 13:10 uur

Lunchpauze

13:10 - 13:30 uurPlenair
Stichting SurAnt

Gestolen Tijd

Presentatie over preventieproject 'Gestolen Tijd' waarin gedetineerden en ex-gedetineerden hun verhaal vertellen aan jongeren.
13:40 - 14:00 uurPlenair
Vincent Aalbers
Vincent Aalbers

Draagvlakexpert, adviseur informatievoorziening Omgevingswet

Wendbaarheid & VNG Omgevingswet

Koppelen draagvlakmodel en CM aan de hand van voorbeelden uit de praktijk.
14:10 - 15:00 uurPlenair
Cornalien Stolker
Cornalien Stolker

Coach en adviseur

Workshop Samenwerken in een digitaal verbonden samenleving

Een korte interactieve workshop waarin we met elkaar reflecteren op verandering in de samenwerking door digitalisering en altijd verbonden zijn. Wat vraagt het van leidinggevenden en medewerkers? Wat betekent het voor jou en jouw persoonlijk welbevinden? Samen gaan we op zoek naar knelpunten en hoe daarmee om te gaan. Wees bereid om met elkaar in gesprek te gaan over persoonlijke ervaring en vragen.
15:10 - 15:30 uurPlenair

Presentatie: Informatievaardigheden in Bedrijfsvoering

Korte presentatie over informatievaardigheden in bedrijfsvoering bij (semi-)overheidsinstellingen.
15:40-16:00 uurPlenair
Jacqueline Brassey
Jacqueline Brassey

L&D Director

Emotionele Flexibiliteit

De leiders van morgen durven onzeker te zijn, en zijn okay met het onvoorspelbare, want zij hebben de vaardigheden om ermee om te gaan.
16:10-16:30 uurPlenair
Judith Deliën
Judith Deliën

IVY Works

Gamebased assessments

Hoe gamebased assessments objectieve én verrassende inzichten geven als het gaat om samenwerken. Er valt zoveel te ontdekken! Dat is allemaal mogelijk dankzij innovatieve technologieën, wiskundige algoritmen en klantdata. Ons hele datasysteem en software is erop ingericht om jou beter te kennen dan jij jezelf kent. Ik laat het je graag zien.
16:30 - 16:35 uurPlenair
Jannet Koster
Jannet Koster

Dagvoorzitter

Afsluiting

Afsluiting, dankwoord.
10:00 - 10:10 uurPlenair
Jannet Koster
Jannet Koster

Dagvoorzitter

Opening

Opening, welkomstwoord.
10:10-11:00 uurPlenair
Perron2030

Keynote Perron2030

Reflectiesessie van leden van het Perron2030: Hoe nu verder?
11:00 - 11:20 uur

Koffiepauze

11:20-12:10 uurPlenair

Online rondetafelgesprekken

Individuele deelnemers gaan online in gesprek, terwijl de groepen onder begeleiding van hun teamcoach aan de slag gaan.
12:20 - 12:40 uurPlenair
Sven Blom
Sven Blom

Eigenaar en adviseur KBenP Digitale Overheid

Common Ground; Discussie hoe van experiment naar de praktijk

Heel langzaam gaan de eerste initiatieven van Common Ground in productie. De komende jaren wordt de uitdaging om van deze eerste initiatieven naar landelijke adoptie te gaan. Dat is een grote veranderopdracht. Een van de essentiële onderdelen daarvan is dat Common Ground zich naast de stuwende vaardigheden meer op de verbindende vaardigheden gaat richten. Na een Week van de Digitale Overheid gaan we met elkaar in discussie hoe we dit kunnen bereiken.
12:40 - 13:10 uur

Lunchpauze

13:10 - 13:30 uurPlenair

Presentatie: Ondernemendheid in het Sociaal Domein

Korte presentatie over ondernemendheid in het sociaal domein.
13:40 - 15:00 uurPlenair

Online omgevingsspel

Aan de slag met een online spel speciaal ontwikkeld voor het fysiek domein (omgevingswet).
15:10 - 15:30 uurPlenair

Presentatie: Ondernemendheid in Bedrijfsvoering

Korte presentatie over ondernemendheid bij bedrijfsvoering bij (semi-)overheidsinstellingen.
15:40-16:00 uurPlenair
Jannet Koster
Jannet Koster

Dagvoorzitter

Afsluiting Week

Afsluiting van de Week van de Digitale Overheid.

Meld u nu aan voor de WEEK van de Digitale Overheid

Reserveer nu uw kaart, of meld uw gehele team of organisatie aan.

Keynotes

Maak kennis met de sprekers van de WEEK

 • Braun

  Danielle

  Braun

  Spreker, boardroombegeleider, columnist, theatermaker, schrijver.

 • Numa

  Anett

  Numa

  e-Estonia Briefing Centre, Cybersecurity, Diplomatic Relations, e-Governance

 • Stolze

  Jim

  Stolze

  Tech ondernemer, mede-oprichter Aigency, oprichter TEDxAmsterdam

 • Koster

  Jannet

  Koster

  Netwerker, kennisdeler en organisator, Gemeente Breda, A&O fonds, Perron2030

Deelnemen aan de WEEK van de Digitale Overheid

Meld individueel aan voor de WEEK of vraag deelname voor uw hele team aan

Individuele deelname v.a.

€225p.p.
 • Toegang tot het gehele programma
 • Videocolleges ter voorbereiding
 • Deelname met uw hele team
 • Professionele begeleiding
 • Maatwerkprogramma
Aanmelden

Deelname met team v.a.

€150p.p.
 • Deelname met uw gehele team
 • Toegang tot het gehele programma
 • Maatwerkprogramma voor uw team
 • Professionele begeleiding tijdens de hele week
 • Videocolleges ter voorbereiding
Aanvragen

Wilt u meer weten over de mogelijkheden omtrent deelname met meerdere teams? Neem contact met ons op.

Deelnemen als partner

Partijen die een bijdrage leveren rondom vraagstukken die samenhangen met de digitalisering van de overheid zijn welkom als partner. U kunt op verschillende manieren deelnemen aan de Week, bijvoorbeeld in de vorm van spreektijd. Heeft u interesse om een bijdrage te leveren? Neem contact met ons op.

E-mail: [email protected]
Telefoon: 043-3626288


Goldpartner: SkillsTown

SkillsTown is dé online opleider voor professionals. Via on demand learning stelt SkillsTown bedrijven, organisaties en hun medewerkers in staat om mee te bewegen met de continu veranderende wereld om hen heen. In de vorm van honderden online trainingen die in verschillende leervormen worden aangeboden, speelt SkillsTown in op nieuwe én eigen manieren van leren in elke levensfase van organisatie en medewerker. Om zo kennis en skills te vergroten, verandervermogen te stimuleren en bij te dragen aan aantrekkelijk werkgeverschap. De leeroplossingen van SkillsTown zijn uitermate geschikt voor overheidsinstellingen. Vanuit dat oogpunt is SkillsTown dan ook goldpartner van Stichting Digitale Overheid.

Digitaal Magazine


In de aanloop naar de eerdere events bracht de Stichting enkele digitale magazines uit, waarin de werkwijze van het evenement werd uitgelegd, het programma en de voorbereidende presentaties werden uitgewerkt en de Academie Digitale Overheid aan bod kwam. Tevens waren er inhoudelijke artikelen omtrent Future Work Skills en de thema’s die aan bod kwamen bij die edities van het congres. Bekijk hier het tweede e-magazine van de afgelopen jaargang.

Via onderstaande links kunt u de e-magazines lezen die eerder zijn verschenen.

Over ons

Activiteiten van Stichting Digitale Overheid

Over de Stichting Digitale Overheid

De stichting Digitale Overheid (2013) wil als niet–gouvernementele organisatie een bijdrage leveren aan het tot stand komen van een digitale overheid. De stichting sluit aan bij de ambitie en initiatieven van het kabinet Rutte III die nader zijn uitgewerkt in het Regeerakkoord ‘Vertrouwen in de toekomst’. Daarnaast houdt de stichting rekening met recente beleidsontwikkelingen op het gebied van digitalisering, informatisering en automatisering bij de Rijksoverheid en de Gemeenten (VNG/VNG Realisatie). De stichting levert haar bijdrage door vanuit een breed nationaal en internationaal perspectief hoogwaardige en innovatieve ontmoetingen voor bestuurders en overheidsmedewerkers te organiseren. Daarnaast is de stichting verantwoordelijk voor het functioneren van de Academie Digitale Overheid. De stichting is onafhankelijk en handelt zonder winstoogmerk. Bekijk onze algemene voorwaarden.

Adres: Kapelaanstraat 66, 6223HE Maastricht

Telefoon: 043-362 6288

KvK-nummer: 58748016

BTW-nummer: NL8531.64.678.B01

IBAN: NL23INGB0006316246

Academie Digitale Overheid

De Academie Digitale Overheid is een innovatief leerplatform dat specifiek is ontwikkeld voor overheidsmedewerkers. De Academie bestaat uit een digitale leeromgeving met interactieve modules, ondersteund door coaching en training-on-the-job. De Academie heeft tot doel ambtenaren toe te rusten met de zogenoemde Future Work Skills. Ze ondersteunt hiermee overheidsorganisaties bij de transitie die noodzakelijk is vanwege de digitalisering van onze samenleving. Wanneer u interesse heeft in de Academie Digitale Overheid, bekijk dan de brochure, of vraag via onderstaand formulier een vrijblijvend gesprek aan. Wij nemen dan contact met u op om alle mogelijkheden uitgebreid door te nemen.

Boek: Digitale Intelligentie

Voorzitter van de Stichting Hans Hoornstra schreef samen met Wijnand van Lieshout het boek “Digitale Intelligentie.” Het boek werd op 22 mei 2019 tijdens de Dag van de Digitale Overheid gepresenteerd. Het boek wordt uitgegeven door Business Contact.

Digitale intelligentie (DQ) is het vermogen om alert, verstandig en behendig te schakelen tussen vaardigheden die een digitaal verbonden samenleving van ons vereist. Door de toenemende infiltratie van technologie in onze directe omgeving dreigt de mens de zwakste schakel te worden. In het verleden konden we ons nog aanpassen aan de snelheid en complexiteit van veranderingen. Nu lukt dat vaak niet meer. Het tempo is te hoog. Zo hoog dat dynamiek de nieuwe status quo is. Om hier als leidinggevende en professional mee om te leren gaan is, naast bewustwording en inzicht, een continu proces van leren en verankeren van de juiste vaardigheden noodzakelijk. Hoornstra en Van Lieshout ontwikkelden een verfrissend denkkader en bieden praktische handreikingen om je digitale intelligentie te ontwikkelen door het Columbusmodel van de 21e-eeuwse vaardigheden. Door het boek en het Columbusmodel is Hans Hoornstra een veelgevraagd spreker en trainer als het gaat om de zogenoemde future work skills.

Perron 2030


De Week van de Digitale Overheid 2020 wordt georganiseerd in samenwerking met Perron 2030. Perron 2030 bestaat uit zeven bevlogen ambtenaren en zelfstandig ondernemers: 

 • Nancy Kalbvleesch (Programmamanager Omgevingswet)
 • Nynke Roodenburg (Senior P&O adviseur)
 • Ietze Oostinga (Programmamanager Burgerparticipatie)
 • Eric Edens (Programmamanager voor verandering en vernieuwing)
 • Karin van der Veer (HR-adviseur en teamcoach)
 • Ilona Goessens (Projectleider)
 • Jannet Koster (Senior Organisatieadviseur)


Iedereen die wil veranderen en stappen wil maken nodigen zij uit om mee te reizen. De leden van Perron 2030 hebben al veel medewerkers op het gewenste spoor gezet, door het verzorgen van inspiratiesessie, workshops, trainingen en teamontwikkeltrajecten. Een aantal daarvan in samenwerking met het AenO Fonds gemeenten, o.a. de Transformatie Arena voor HR- en organisatieadviseurs, In dialoog over verandering.

Jannet Koster is ook de voorzitter van de Week van de Digitale Overheid.

Volg ons

U kunt de Stichting ook vinden op deze sociale media