Joyce van Dijk

Co-creatie: door goed luisteren en samenwerken nieuwe kansen creëren

In dialoog met je doelgroep: dat is dé manier waarop je in 2014 je dienstverlening continu verbetert en vernieuwt. Social media experts praten honderduit hierover en whitepapers met social business strategieën vliegen je om de oren. Woorden als co-creatie, crowdsourcing en communities komen hierin snel naar boven als heilige middelen. Niet zo gek dus dat veel organisaties hier ‘iets’ mee willen. Maar…. Hoe doe je dat dan en belangrijker nog… waarom?

Co-creatie, waarom eigenlijk?
Het overgrote deel van alle informatie, nieuwe ideeën en waardevolle antwoorden vind je Renée Meijerbuiten je eigen team of organisatie. Simpelweg omdat de buitenwereld nou eenmaal vele malen groter is. Door open te staan voor anderen en samen te werken, kom je op nieuwe wegen. Co-creatie daagt je uit om vaste denkpatronen los te laten, nieuwe inzichten te identificeren en te experimenten.

Misverstanden over co-creatie opgehelderd
Er heersen nogal wat misverstanden over co-creatie die sommige organisaties belemmeren ermee aan de slag te gaan. Terwijl het eigenlijk zo simpel is. Bij dezen helpen we alvast veelgehoorde misverstanden uit de wereld:

Co-creatie werkt niet want de doelgroep weet niet wat hij (in de toekomst) wil
Latente behoeften erkennen en vertalen naar toekomstige innovaties: dat vertrouw je je eindgebruiker niet zomaar toe. Maar dat is nou juist waar co-creatie níet om draait: de ‘co’ in co-creatie staat voor samen. Luister en observeer hoe je doelgroep je product of dienst gebruikt door hen hierover te laten vertellen. Ga de dialoog aan en ontdek wat voor hen belangrijk is. Vervolgens kunnen jullie samen nieuwe mogelijkheden in kaart brengen.

Mensen doen alleen mee om iets te winnen
Voor wat hoort wat: dat geloof wordt breed gedragen. Maar wat blijkt constant uit wetenschappelijk onderzoek en sociale theorieën? Geld of beloningen werken slechts als motivatie op korte termijn. Sociale erkenning en invloed zijn de drijvende kracht achter betrokkenheid. Merkt je doelgroep dat zij echt invloed heeft en je naar hen luistert? Dan creëer je een gemotiveerde gesprekspartner die zonder prijzenpakket in het vooruitzicht met je samenwerkt.

Niet direct eindresultaat = teleurstelling
Sommige organisaties laten zich van co-creatie weerhouden uit angst dat de doelgroep wensen uit gaat spreken die zij niet kunnen realiseren. Dat is jammer en onnodig: verwachtingen spelen een grote rol in de tevredenheid met het eindresultaat. Spreek van te voren uit wat de (on-)mogelijkheden, doelstellingen en vervolgstappen zijn. Zo creëer je begrip en kun je binnen ieders mogelijkheden co-creatie realiseren.

 ‘De ‘co’ in co-creatie staat voor samen’

Co-creatie: stop met denken en start met doen
Ervaar tijdens het congres in korte tijd wat co-creatie inhoudt en wat dit voor úw organisatie kan betekenen. Wil je echt luisteren naar wat de burger, de belastingbetaler of je medewerker te vertellen heeft of wil je enkel bevestiging van je eigen keuzes? De eerste voorwaarde voor succesvolle dialoog is de juiste mindset. Aan de hand van een praktijkcase van de Belastingdienst wordt duidelijk wat goed luisteren kan opleveren. Ontdek hoe Belastingdienstmedewerkers vanuit het hele land in een online Research Community meepraatten over thema’s als imago, personeelsbeleid en lean werken. Door vragen te stellen en reacties te interpreteren kwamen bruikbare inzichten snel op managementniveau terecht.

Joyce van Dijk is Dialoog Manager bij onderzoeksbureau MWM2. Ze heeft een praktische achtergrond in marketingcommunicatie en is MSc in consumentengedrag. Binnen haar functie is ze de schakel tussen haar opdrachtgever (diverse organisaties als V&D, UPC en RET) en eindgebruikers zoals consumenten, lezers en medewerkers. Door middel van online communities beantwoordt ze onderzoekvragen en legt ze nieuwe inzichten bloot.
Renée Meijer werkte 25 jaar in diverse communicatiefuncties bij het ministerie van VROM. Twee jaar geleden maakte zij de overstap naar de Belastingdienst. Zij raakte de laatste jaren vooral geïnteresseerd in het snijvlak tussen organisatie- en communicatieadvies en bijbehorende zaken als verandercommunicatie, gedragsverandering & sociale psychologie, story telling, faciliteren van creatieve sessies en coaching. Bij de Belastingdienst doet zij de interne communicatie over het nieuwe beleidsplan en enkele veranderprogramma’s.
Waar te vinden?

Grootste kans: Overkoepelend samenwerken, versnellen en versimpelen van besluitvorming.Missie: Ik wil online samenwerken en co-creatie toegankelijk maken.

Misvatting: Het hoeft niet ingewikkeld, hou het simpel!

Morgen: Vanaf morgen houd je bij hoeveel tijd je bezig bent met informatie zoeken.

Share this Post!

About the Author : Hans Hoornstra