Portret website stDO 2015-

Conceptprogramma van de Dag van de Digitale Overheid: Deel I

Digitalisering vraagt om het telkens ‘opnieuw uitvinden’

Digitalisering is allang niet meer het exclusieve domein van informatie- en ICT-professionals. Zeker bij overheidsorganisaties, die in essentie informatieverwerkende bedrijven zijn, geldt dat digitalisering van de samenleving hen in de kern raakt. Het heeft consequenties voor vrijwel ieder aspect van het bedrijfsproces. Daardoor is het de gemeenschappelijke verantwoordelijkheid van iedereen in de organisatie zowel op strategisch, tactisch als operationeel niveau.

Om iets opnieuw uit te vinden heb je ruimte en lef nodig. Niet zoveel ruimte als bij een geheel nieuwe, revolutionaire uitvinding – maar net genoeg ruimte om bestaande elementen te combineren met nieuwe. Er moet ruimte zijn voor het maken van fouten. Om het bestaande (werk)proces, protocol of anderszins los te knippen in kleine eenheden. Om het nieuwe product of de nieuwe handelingswijze in staat te stellen mee te bewegen met zijn doel en bedoeling en de context waarin het zich begeeft.

Het containerbegrip Digitalisering
Wij zien digitalisering als een uitdaging om processen opnieuw uit te vinden. In enge zin betekent digitalisering het omzetten van informatie naar de binaire of elektronische vorm. In conceptuele zin, zoals wij het als stichting zien, staat het begrip digitalisering voor de veranderingen die zich in de samenleving en de economie voltrekken onder invloed van de moderne informatie- en communicatietechnologie. Heel breed dus.

Op zoek naar het juiste beeld
Digitalisering heeft gevolgen voor hoe we samenwerken, produceren, informatie vergaren en communiceren. Naast ICT-vaardigheden hebben we ook andersoortige vaardigheden nodig om in de digitale wereld met big data, digitale co-creatie, internet of things en robotisering goed te functioneren. We noemen deze vaardigheden: Future Work Skills, het thema van de Dag van de Digitale Overheid.

Heeft u een beeld van dié vaardigheden die nu en in de toekomst zijn vereist om uw organisatie toekomstbestendig te houden? Zijn deze aanwezig in uw organisatie, weet u ze te vinden of moeten ze nog worden ontwikkeld? En welke rol spelen deze vaardigheden bij werving, selectie en persoonlijke ontwikkeling? Wat heeft digitalisering te maken met het vermogen van medewerkers om zaken te verbinden, samen te werken en nieuwe ideeën te ontwikkelen? Wat vraagt dit van managers en leiders? En welke rol is hierbij weggelegd voor HR-professionals in uw organisatie?

De Dag van de Digitale Overheid faciliteert een dialoog binnen uw organisatie, gevoed met externe inspiratie en begeleiding om op deze vragen een antwoord te vinden. Het evenement is zo ingericht dat u en uw medewerkers een beeld krijgen van de eerste (vervolg)stappen om processen ‘opnieuw uit te vinden’. Concrete opbrengsten dus.

De methode als drager van de dag
Wij stellen ons een attitude- en gedragsaanpassing van de individuele (overheids)medewerker ten doel. De dag is ingericht volgens het alom gerespecteerde drie-fasen-model van Lewin. Innovatie voltrekt het zich via: unfreezing, moving en freezing. Met andere woorden: mensen ‘losweken’ uit de oude situatie en bewust maken, om vervolgens een nieuwe situatie te bieden met nieuwe handelingsperspectieven, en deze flexibel ‘in te slijpen’.

Infographic-CONTEXT_CONSEQUENTIES_ACTIEPLAN

Kennis en inzicht vooraf
Een maand voor de Dag van de Digitale Overheid gaan de deelnemers al aan de slag met het bestuderen van een aantal video’s die in een speciale online leeromgeving worden aangeboden. Deze speciaal door de stichting gemaakte video’s zorgen er voor dat de deelnemers zich een beeld kunnen vormen van het thema van de dag van de Digitale Overheid: Future Work Skills. Daardoor hebben alle deelnemers bij de start van de dag een gelijkwaardig kennisniveau. Globaal zal de inhoud van de video’s zijn:

1. De maatschappelijke context
2. Een nieuw evenwicht tussen online en offline
3. Nieuwe skills vanuit het perspectief van de lokale overheid
4. Nieuwe skills vanuit het perspectief van de andere (semi)overheden
5. Nieuwe skills vanuit het perspectief van de burger
6. De dag van de Digitale Overheid: De context, de consequenties en het actieplan

_______________________________________________________________________

Wijnand van Lieshout is directeur van de Stichting Digitale Overheid. Hij heeft een passie voor de mogelijkheden van technologie, samenwerken, veranderkunde, innovatie en je leven lang leren. Hij is fotograaf en bedrijfskundige. Zijn kernkwaliteiten zijn: observeren, analyseren, vertellen en verbeelden van wat hij voelt en ziet.

Zijn missie:
Wanneer je focust op de barrières verdwijnt je doel; wanneer je blijft focussen op je doel verdwijnen de barrières. (Napoleon Hill)

Share this Post!

About the Author : Reinier Overtoom