BEW_BeeldenGeluid-foto-event-zaal-presentatie_v0212

Conceptprogramma van de Dag van de Digitale Overheid: Deel II

Digitalisering vraagt om het telkens ‘opnieuw uitvinden’

In mijn blog deel 1 met dezelfde titel ben ik achtereenvolgens ingegaan op het begrip digitalisering zoals wij dat als stichting zien, waar we antwoorden op proberen te vinden voor en tijdens de Dag van de Digitale Overheid, welke methode we volgen en hoe kennis en inzicht vooraf aan de dag er ongeveer gaat uit zien. Nu ga ik verder in op het programma van de Dag van de Digitale Overheid.

Magazine
Eerst nog even dit. Enkele weken voor de Dag van de Digitale Overheid op 26 mei 2016 geven wij een interactief digitaal magazine uit. Hier is voor elke deelnemende organisatie ruimte gereserveerd om zich voor te stellen en in te gaan op het thema van de dag: Future Work Skills.
Ook zullen we onze sprekers en adviseurs/moderatoren voorstellen. Verder gaan we nog meer in op de programmadetails. Het magazine is een eerste verbindende element tussen de deelnemende organisaties en dient ter inspiratie en als voorbereiding op de Dag van de Digitale Overheid.

Het programma
Wanneer we spreken over het programma, dan maken we onderscheid tussen het programma van het centrale congres in Hilversum en de decentrale studiedagen bij de deelnemende organisaties op hun eigen locatie. Het centrale congres en de decentrale studiedagen zijn verbonden via een live videoverbinding, waardoor gemeenschappelijk wordt geopend en wordt afgesloten.

Voor alle genoemde namen van sprekers geldt een voorbehoud.

 

Conceptprogramma van het Centrale Congres in Hilversum

Het programma bestaat uit drie delen rond het thema Future Work Skills:

  • deel 1 gaat in op de maatschappelijk context van het thema en
  • deel 2 gaat na wat de consequenties zijn voor de organisatie en zijn/haar medewerkers. Tenslotte wordt in
  • deel 3 een gezamenlijk actieplan geformuleerd dat op maat kan worden ‘gesneden’ voor de deelnemende organisaties.

Het programma heeft het karakter van een congres. Wel zal er veel aandacht zijn voor interactiviteit.

Dagvoorzitter
Peter van der Wel (futuroloog, econoom en overheidskenner)

Deel 1: De context. Hoe ziet de wereld er nu en van morgen er uit?
Vanuit een beeld van technologische ontwikkelingen in de buitenwereld wordt de context van de organisatie in kaart gebracht. Hierbij wordt nadrukkelijk aandacht besteed aan toekomstige ontwikkelingen en scenario’s.

Twee keynotes: Edward McAfee uit Cambridge (auteur van het boek ‘Het tweede machinetijdperk’) en Menno Lanting (spreker en auteur over innovatie en techniek).

Deel 1 van het centrale programma wordt via live video streaming uitgezonden naar alle deelnemende decentrale organisaties. Daarna houden we contact via sociale media (#DigitaleOverheid).

Deel 2: De consequenties voor de organisatie en voor mij als professional
In dit deel vindt een vertaling plaats van de observaties: “Als de wereld van morgen er zo uit gaat zien, wat betekent dit dan voor onze organisatie?” maar ook “Wat betekent dit voor mij als professional”? We gaan op zoek naar die Future Work Skills die voor u en uw organisatie belangrijk zijn.
Twee sprekers uit de praktijk beiden vanuit een ander perspectief. De één vanuit het bedrijfsleven en de ander vanuit de (lokale) overheid: Marjolein te Hoonte (directeur arbeidsmarkt Randstad) en Jan van Ginkel (gemeentesecretaris en mede auteur van het boek ‘Werken aan een wakkere stad’).

Deel 3: Het actieplan
Wanneer de wereld van morgen er zo uit gaat zien (deel 1), en de rol van uw organisatie en uw eigen rol als professional (deel 2) een profiel hebben gekregen, wat zijn dan de praktische stappen om de organisatie en de professional verder te helpen?

De eerste spreker is Peter van der Wel, de dagvoorzitter en moderator die alle vrijgekomen energie van de dag bundelt en het als ‘een pakketje’ presenteert om mee naar huis te nemen. De laatste spreker is ng niet bekend. Voor de afsluiting kiezen we voor een inspirerende en sprankelende spreker. De afsluiting wordt live gestreamd naar de decentrale studiedagen, waardoor de afsluiting van de dag weer samen gebeurt.

 

Conceptprogramma van de Decentrale Studiedagen

Ook hier bestaat het programma uit drie delen rond het thema Future Work Skills. Deel 1 gaat in op de maatschappelijk context van het thema, deel 2 gaat na wat de consequenties zijn voor de organisatie en zijn/haar medewerkers en tenslotte wordt in deel 3 een gezamenlijk actieplan geformuleerd dat op maat kan worden ‘gesneden’ voor de deelnemende organisaties. Bij de decentrale organisaties ligt het accent meer op interactiviteit en uiteindelijk op het resultaat. Het is een studiedag, waarbij de deelnemers worden geactiveerd.

Dagvoorzitter en moderator
Een van de professionele adviseurs aangeleverd door de Stichting Digitale Overheid

Deel 1 van het centrale programma bestaat uit het gemeenschappelijk volgen van de openingskeynotes in Hilversum via live videoverbinding. Op deze manier zijn alle duizend deelnemers van de 30 deelnemende organisaties met elkaar verbonden. Na de openingskeynotes volgt de decentrale studiedag haar eigen programma en houden we contact met het centrale congres en de andere decentrale studiedagen via de sociale media (#DigitaleOverheid). In ieder programma van iedere decentrale studiedag is er sprake van maatwerk.

Deel 1: De context. Hoe ziet de wereld er nu en van morgen er uit?
Vanuit een beeld van technologische ontwikkelingen in de buitenwereld wordt de context van de organisatie in kaart gebracht. Hierbij wordt nadrukkelijk aandacht besteed aan toekomstige ontwikkelingen en scenario’s.

Twee inleiders (onder voorbehoud) Edward McAfee uit Cambridge (auteur van het boek ‘Het tweede machinetijdperk’) en Menno Lanting spreker en auteur over innovatie en techniek.

Deel 2: De consequenties voor de organisatie en voor mij als professional
In dit deel vindt een vertaling plaats van de observaties: “Als de wereld van morgen er zo uit gaat zien, wat betekent dit dan voor onze organisatie?” maar ook “Wat betekent dit voor mij als professional”. We gaan op zoek naar die Future Work Skills die voor u en uw organisatie belangrijk zijn.
Onder leiding van de moderator gaat de decentrale groep in de vorm van een interactieve workshop aan de slag om de consequenties concreet voor de organisatie en de medewerkers in beeld te brengen.

Deel 3: Het actieplan
Wanneer de wereld van morgen er zo uit gaat zien (deel 1), en de rol van uw organisatie en uw eigen rol als professional (deel 2) een profiel hebben gekregen, wat zijn dan de praktische stappen om de organisatie en de professional verder te helpen?

Onder leiding van de moderator gaat de decentrale groep in de vorm van een interactieve workshop aan de slag om het actieplan te maken.

De groep formuleert een intentieverklaring waarin de stappen worden vastgelegd zodat de dag wordt afgesloten met een concreet resultaat en een plan waarmee men direct aan de slag kan.
Tenslotte wordt de verbinding met Hilversum hersteld. Via live streaming kijken en luisteren we naar de afsluitende keynote om met een goed en enthousiast gevoel de dag af te ronden.

—————————————————————————————————————————

Wijnand van Lieshout is directeur van de Stichting Digitale Overheid. Hij heeft een passie voor de mogelijk-heden van technologie, samenwerken, veranderkunde, innovatie en leven lang leren. Hij is bedrijfskundige en fotograaf. Zijn kernkwaliteiten zijn: observeren, analyseren, vertellen en verbeelden van wat hij voelt en ziet.

Zijn missie:
Van een huidige economie/overheid van meer naar een economie/overheid van aanzienlijk beter.

Portret website stDO 2015-
Share this Post!

About the Author : Reinier Overtoom