FOTO 3 IMG_1265

Het nieuwe vertrouwen

Het ijs is dik genoeg
Heeft u wel eens een cultuurshock ervaren? Desoriëntatie in een omgeving met een onbekende cultuur maakt grote indruk. Ik heb het zelf twee maal ervaren. In de jaren 90 in Jordanië en recent toen ik voor het eerst China bezocht. Hoewel ik niet kerkelijk ben, slaakte ik letterlijk een zucht van verlichting toen ik aan de wand van mijn hotel een crucifix zag. Het voorval maakte mij ervan bewust hoe sterk culturele symbolen zijn verankerd in onze psyché. De crucifix symboliseerde het complex van normen en waarden van mijn eigen cultuur. De resonantie van de binnen- en buitenwereld bevestigde mijn Westerse visie op de werkelijkheid: ons paradigma. Ik voelde me weer even thuis.

Onze visie op de werkelijkheid is een complex van afspraken en theorieën op basis waarvan we samenleven en -werken. Deze afspraken en theorieën stellen we niet dagelijks ter discussie, omdat deze gemeenschappelijke grond de basis vormt van onze maatschappij. We vertrouwen erop. Het werkt. Door verregaande digitalisering van onze samenleving komen conventies en theorieën die diep geworteld zijn in onze cultuur onder druk te staan. Een goed voorbeeld daarvan is ons vertrouwen in het financiële systeem: ons geld. We vertrouwen banken en overheden als tussenpersoon en controleur. Maar door de Bankencrises liep dit vertrouwen een deuk op. De rol van banken en overheid werd openlijk ter discussie gesteld.

Er was een aanleiding en er was technologie voorhanden om een alternatief te ontwikkelen: de blockchain. Hiermee wordt het mogelijk om zonder tussenkomst van een derde partij gevalideerd waarde uit te wisselen. Een digitale munt heeft dus geen bank, noch overheid meer nodig. Het concept van gevalideerde waarde-uitwisseling, zonder tussenkomst van een derde ‘trusted party’ biedt naast digitaal geld ook tal van mogelijkheden op andere terreinen. Om deze kansen te zien en te benutten is een zekere mate van ondernemendheid nodig. Moed ook. De moed om bestaande systemen die we al honderden – zo niet duizenden jaren – gebruiken, te onderzoeken en opnieuw uit te vinden.

Afscheid nemen van systemen die tot de archetypen van onze cultuur zijn gaan behoren, is ingrijpend. We overschrijven langzaam het oude DNA en wanneer nieuwe systemen worden omarmd groeit er langzaam ook nieuw vertrouwen, gebaseerd op een nieuwe consensus.

Onder invloed van digitalisering verandert de rol van de overheid. Dat impliceert ook dat ons dagelijks werk zal veranderen. Vaste structuren worden vervangen door dynamische. Daar waar we eerder ons vertrouwen baseerden op vaste waarden, is juist het omgaan met een dynamische omgeving, waarbij we onszelf voortdurend zullen moeten ontwikkelen, de nieuwe zekerheid.

Het zijn deze nieuwe dynamische structuren waar wij als burger moeiteloos aan wennen. Bedrijven ontwikkelen en profiteren of gaan ten onder in de strijd. Het is niet aan de overheid om over één nacht ijs te gaan. Aan de andere kant past het ook niet om de kat uit de boom te kijken. Het ijs is inmiddels dik genoeg!

De Dag van de Digitale Overheid is dit jaar op 31 mei in Harderwijk. Zoals u van ons gewend bent is het hoofdthema Future Work Skills, dit jaar in de context van Het Nieuwe Vertrouwen. Dit thema wordt in Harderwijk uitgewerkt rondom de onderwerpen Blockchain en Robotica.

Het Nieuwe Vertrouwen
U bent van harte welkom om in Harderwijk het Nieuwe Vertrouwen te onderzoeken en te ontdekken wat dit betekent voor u als professional en voor uw organisatie.

Hans Hoornstra
Linkedin Hans Hoornstra
voorzitter Stichting Digitale Overheid.

Share this Post!

About the Author : Reinier Overtoom