Comité van Aanbeveling

De Stichting zoekt samen met het Comité van aanbeveling naar de juiste passende invulling van de tweede editie van de Dag van de Digitale Overheid, en de positionering van de Stichting Digitale Overheid. Het comité wordt ook gevraagd mee te denken over de toekomstige activiteiten van de stichting.

De leden van het comité

Marjolein ten Hoonte
Sinds 2011 is Marjolein ten Hoonte directeur Arbeidsmarkt en MVO bij de Randstad Groep Nederland. Haar uitdaging aldaar is het duiden, analyseren en vertalen van trends & ontwikkelingen op beide domeinen. Een specialisatie van Marjolein is de impact van technologie op maatschappij en arbeidsmarkt.

Als krachtige verbinder en spreker weet ze haar visie toegankelijk te maken voor zowel werkenden, het bedrijfsleven, werkgever- en werknemersorganisaties, politiek als instituties. Marjolein krijgt het belang van sociale innovatie op de agenda én vervolgens van de tekentafel op de markt. Een recent voorbeeld is de Perspectiefverklaring voor flexwerkers. Een verklaring waarmee het voor mensen die flexibel werken ook mogelijk is om een hypotheek aan te vragen.

Marjolein is zeer maatschappelijk betrokken en haar vertrekpunt in al haar werk is altijd: waar moeten wij als mens ons nou op voorbereiden? Denkend in scenario’s en gebruik makend van haar expertise op het vlak van technologie en arbeidsmarkt, schetst zij mogelijke nieuwe werkelijkheden. Wat hebben mensen nodig om een veilige reis over de arbeidsmarkt te maken? Hoe kunnen zij steeds in eigen welvaart en welzijn blijven voorzien? Wat is daarbij dan de rol van een werkgever en de overheid? Kwetsbare doelgroepen houdt zij daarbij altijd in het vizier.

Marjolein geeft regelmatig colleges en is onder meer bestuurslid van Champs on Stage, een stageprogramma voor vmbo’ers en van de Ajax Challenge, een programma om jongeren een nieuwe opstap naar school of naar de arbeidsmarkt te geven.

Martijn Aslander
Martijn AslanderMartijn Aslander is professioneel lifehacker en verbinder van mensen, informatie en ideeën. Hij is een veelgevraagd spreker op congressen, geeft advies aan overheid en bedrijfsleven en is schrijver van o.a. het boek Easycratie en Nooit Af.

Martijn Aslander betoogt het einde van de overheid. Hij is van mening dat de overheid zoals wij die nu kennen op heel korte termijn zal verdwijnen en dat kan ook. Wij kunnen op een andere en meer simpele manier met elkaar omgaan. De overheid wordt onderdeel van de samenleving en samen ontwikkelen we verder. Zowel in zijn publicaties als op het podium laat Aslander de ongekende mogelijkheden zien van de huidige netwerksamenleving voor mens en arbeidsmarkt. De ‘nieuwe renaissance’, waarin kennisverspreiding sneller gaat dan ooit, biedt enorme kansen voor mensen om zich bottom-up te organiseren en sneller, efficiënter en zonder bureaucratie dingen voor elkaar te krijgen en oplossingen te vinden voor moeilijke vraagstukken. Martijn is al een jaar of tien bezig zich te verdiepen in welke skills én attitude de 21e eeuwse kenniswerker nodig heeft om te kunnen excelleren. Bovenaan die lijst staan digitale vaardigheden om je slagkracht te vergroten. Martijn is één van de oprichters van lifehacking.nl en ontwierp een easycratische leergang voor de bestuursacademie.

Menno Lanting
Menno LantingMenno Lanting geldt als dé expert op het gebied van de impact van digitale technologie op leiderschap, ondernemerschap en hoe wij werken. Hij is veelgevraagd spreker en adviseur. Meer dan 60.000 mensen lazen zijn bestsellers ‘Connect!’ (Managementboek van het Jaar 2011), ’Iedereen CEO’ (Longlist Managementboek van het Jaar 2012), ‘De slimme organisatie’ (2013), ‘Lead with a Tweet (2013) en ‘Olietankers en speedboten’ (Longlist Managementboek van het Jaar 2015). Voor dit laatste boek interviewde hij wereldwijd 100 inspirerende en innovatieve ondernemers en leiders over hun kijk op ondernemen, samenwerken en leidinggeven in het netwerktijdperk. Eerder was hij bijna 10 jaar in diverse managementfuncties werkzaam voor het leiderschapsinstituut de Baak en succesvol internetondernemer.

De rode draad in zijn werk is ‘aanpassingsvermogen’. Hij adviseert organisaties hoe aangesloten te blijven bij de veranderende wereld. Hij geeft daarbij antwoord op de vraag hoe organisaties van gesloten, hiërarchisch en onpersoonlijk naar open, authentiek en verbonden kunnen transformeren. En welke organisatievormen, leiderschapskwaliteiten en business modellen daarbij nodig zijn. De wereld verandert: oude wetten en modellen blijken steeds vaker onbruikbaar, nieuwe worden al doende ontwikkeld. De wereld lijkt door alle digitale technologie alsmaar kleiner te worden, en tegelijk zorgen al deze verbindingen voor steeds meer complexiteit.

Organisaties waarvan we dachten dat hun relevantie zich nog tot in decennia zou voortzetten, verkruimelen waar we bij staan. Consumenten en burgers zijn tegenwoordig zo goed met elkaar verbonden dat informatie, nieuws en trends zich razendsnel over de aardbol verspreiden. Dit betekent dat organisaties in veel gevallen sneller met nieuwe producten, diensten en business modellen moeten komen. Dat vraagt om meer innovatie en slimmer organiseren en als gevolg daarvan weer om meer experimenten.

De belangrijkste voorwaarden voor innovatie zijn de juiste mensen, de juiste technologie en de juiste bedrijfscultuur. Er zullen andere organisatievormen ontstaan, maar ook onze kijk op leiderschap zal radicaal veranderen. De hedendaagse kenniswerker is onafhankelijker van organisaties dan ooit tevoren. Dit vraagt om de vaardigheid om virtueel samen te werken en het vermogen om de eigen kennis en kunde goed voor het voetlicht te brengen via online netwerken. Leiders zullen niet meer benoemd, maar gekozen worden op basis van wat zij bijdragen aan hun netwerk.

Jan van Ginkel
Jan van Ginkel studeerde technische wiskunde in Delft en later veranderkunde bij Sioo. Zijn passie is om, binnen en buiten organisaties, ruimte te scheppen voor het bieden van maatschappelijke meerwaarde. Na een jarenlange loopbaan in Europees onderzoek en consultancy, werkt Jan sinds 2000 bij lokale overheden, in zowel steden als rurale gebieden. Hij was onder andere gemeentesecretaris/ algemeen directeur van de gemeente Zaanstad. Momenteel is hij werkzaam bij de provincie Zuid-Holland als concerndirecteur en loco-provinciesecretaris. Jan is ook actief binnen de VNG als lid van de Commissie Dienstverlening en Informatiebeleid.

Jan beleeft plezier aan complexe contexten, want daar zijn botsende logica’s te verbinden. Met het organiseren op spanning, variëteit en energie weet hij beweging te creëren. Daardoor worden mensen en systemen in ontwikkeling gezet zodat hun identiteit zich echt vernieuwt. En de enige manier om innovatie te borgen is door te blijven innoveren.

Jan is ervan overtuigd dat het sterker maken van gemeenschappen voortdurend strategische inspanningen vergt van alle betrokkenen. De hedendaagse uitdaging tot meer gemeenschapskracht betreft niet de omslag naar ‘van buiten naar binnen’, maar die naar ‘van buiten naar buiten’. Diepleren en interventies vanuit de wenkende toekomst zijn dan de instrumenten om die vernieuwing te aarden in het bewustzijn van mensen en gemeenschappen.

Jan is een veelgevraagd spreker over thema’s als digitalisering, datagestuurd werken, interventiekunde, meervoudige zoekstrategieën, gedeeld leiderschap en over de participatie- en informatiesamenleving. De speeches van Jan betreffen vaak een ‘call to non-action’ of een ‘call to learning’.

Peter van der Wel
Peter van der WelHet leven zou smerig, gewelddadig en kort zijn…………zonder overheid. Deze uitspraak van Thomas Hobbes (1588-1679) geeft precies aan waarom Peter van der Wel zich bezighoudt met de (digitale) overheid. Zonder overheid kan het niet, maar het internet maakt wel dat die overheid zich anders zal moeten organiseren en een andere relatie zal moeten aangaan met de rest van de samenleving.

Peter van der Wel houdt van de toekomst. Als futuroloog en econoom publiceert en presenteert hij al meer dan 25 jaar over de toekomst. Al sinds die tijd houdt hij zich ook specifiek bezig met de rol van de overheid in de informatiesamenleving. Zo was hij in 1995 auteur van het boek ‘De gemeente van Morgen’, in 1996 van het boekje ‘Internet democratie’ en in 1989 in opdracht van BZK van ‘Internet en Gemeenten’. Sindsdien volgden nog vele publicaties waarin aandacht voor de digitalisering van de overheid, met als meest recente ‘De toekomst is al begonnen’. (2015)

Als futuroloog verzorgt Peter jaarlijks vele lezingen over de rol van de overheid in de informatiesamenleving. Tijdens deze presentaties neemt Peter de aanwezigen aan de hand van lichtbeelden mee op een tijdreis van verleden naar de toekomst. Hij laat zien hoe de wereld om ons heen steeds sneller verandert, doordat informatie steeds sneller, goedkoper en gemakkelijker de wereld rondgaat. Daarbij gaat hij in op de vraag welke gevolgen dit zal hebben voor de overheid van de toekomst. Zijn lezingen zijn niet zomaar een kijkje in die onbekende toekomst. Zij zijn de vrucht van meer dan 25 jaar onderzoek en ervaring.

Peter is lid van de World Future Society en vicevoorzitter van de Dutch Future Society. Meer informatie en interessante blogs over de overheid in de toekomst vindt u op www.vanderwel.net.

Paul Stallenberg
Paul Stallenberg stapte na 22 jaar gemeentelijke overheid, zeven jaar geleden over naar het hoger onderwijs. Zijn loopbaan bevat steeds een combinatie van strategisch HR, organisatie-ontwikkeling, regionale en landelijke aandacht voor de sector en een intrinsieke betrokkenheid met loopbaanbeleid en duurzame inzetbaarheid. Zijn laatste opleiding was een masteropleiding verandermanagement bij SIOO.

Paul is steeds op zoek naar vernieuwing vanuit de bedoeling: wat willen we bereiken, hoe gaan we dat doen en wat betekenen mensen daarbij. In zijn ogen werken mensen samen, veranderen mensen en maken mensen het verschil. Niet structuren, instrumenten of organisaties.

Hij is kritisch op het vakgebied HR waar het gaat om discussies over de positie van HR, de toegevoegde waarde, hypes en instrumenten. Toegevoegde waarde (wat heb je toe te voegen?) ontstaat door meedenken, meebewegen, mee-ontwikkelen, mee-creëren. Niet vanwege positie, regels of instrumenten. De dagelijkse praktijk laat hier nog wel een taaie ontwikkeling zien, doch de richting van de reis is gezet.

Zijn linkedin-profiel vermeldt als kenmerken: Ontmantelen van mythes en hypes. Terug naar de kern. Geen wollige verhalen, maar aandacht voor de essentie van het vraagstuk. Ambitie op de ontwikkeling van mensen. Feedback en feed forward: blijven leren. Professionele doel is samen met anderen werken aan een continue ontwikkeling en kwaliteitsverbetering van de (werk)omgeving. Anderen inspireren door voorbeeldgedrag en echte aandacht.

Digitalisering en flexibilisering zijn wezenlijke begrippen voor de toekomst van (hoger)onderwijs én de publieke sector. We zitten in een verandering van tijdperk. Alles is in beweging en dat blijft zo. Succes zit in het vermogen om te blijven aanpassen en om te gaan met onzekerheid.