Laden Evenementen
panorama-vischmarkt

Is uw organisatie klaar voor het informatietijdperk?

Op donderdag 31 mei 2018 organiseert de Stichting Digitale Overheid de derde editie van de Dag van de Digitale Overheid: door heel Nederland vinden gelijktijdig meerdere studiedagen plaats, live verbonden met het Centraal Congres, wat zal plaatsvinden in Harderwijk. Duizend ambtenaren verbinden zich deze derde editie rondom Future Work Skills. Dit jaar doen we dat vanuit de invalshoek van Het Nieuwe Vertrouwen. Onder andere onderwerpen als Robotica en Blockchain komen aan bod. Uw medewerkers verbeteren op en rondom het evenement hun digitale vaardigheden, hun houding en vooral hun denkwijze; waardoor ze beter in staat zijn om zichzelf en de organisatie mee te nemen in het digitaliseringsproces. Meer over het thema vindt u verderop op deze pagina.

Als uw organisatie deelneemt aan de Dag van de Digitale Overheid, is uw hele team, inclusief alle medewerkers en directie, betrokken bij het evenement. De Dag kan dus grote invloed hebben op uw organisatie. Volgens het principe van Blended Learning bieden we u een ‘mix’ van leren met en zonder technologie. Online kennis en inspiratie opdoen, offline verwerken en verdiepen. En dat stopt natuurlijk niet als de Dag ten einde is. Het is onze ambitie om 1.000 overheidsmedewerkers en hun organisatie een sterke impuls te geven.

Wat houdt de Dag van de Digitale Overheid 2018 in?

U kunt op twee verschillende manieren participeren in de Dag van de Digitale Overheid: u kunt deelnemen met uw gehele (overheids)organisatie, of u kunt zich inschrijven als individuele bezoeker van het Centraal Congres in Harderwijk. Als uw organisatie als geheel deelneemt, dan houdt dit het volgende in:

1) U krijgt uiterlijk een maand voor aanvang van het evenement toegang tot een speciale module in de Academie Digitale Overheid, met daarin o.a. een aantal inspirerende videopresentaties. De stichting geeft tevens drie digitale magazines uit, met daarin inhoudelijke bijdragen over het thema. In de magazines worden ook bijdragen van de deelnemende organisaties opgenomen. Met de videopresentaties en de magazines bereiden de deelnemers zich voor. Hierdoor is er op de dag zelf veel ruimte voor verwerking, interactieve werkvormen en voor het maken van concrete afspraken over actiepunten. Het aanvangsniveau is hoger en de inhoud beklijft beter.

2) Uw directie en/of management wordt uitgenodigd voor het Centraal Congres op 31 mei 2018 in Harderwijk. U ontmoet hier ca. 200 collega-bestuurders en ambtenaren met gelijksoortige verantwoordelijkheden en uitdagingen. Het programma opent plenair met een aansprekende keynote die live wordt gestreamd naar de decentrale studiedagen. De afsluitende keynote zal ook worden uitgezonden bij de studiedagen.

3) Uw teams en medewerkers gaan in hun eigen omgeving aan de slag met een moderator. Deze specialist maakt een voorbereidende afspraak met u en verwerkt uw uitdagingen en wensen in het programma van de studiedag. De moderator is degene die bij u op locatie de Dag van de Digitale Overheid begeleidt. Het centrale startschot wordt gegeven op het congres met een inspirerende keynote, die op alle decentrale studiedagen via een live verbinding wordt gevolgd. Na de plenaire opening draait iedere studiedag het eigen programma, waarbij het ook mogelijk is om op enig moment de live stream van het Centraal Congres te vertonen. Ter afsluiting wordt de laatste keynote van het congres weer door alle studiedagen gevolgd via de live verbinding. Het is de intentie dat er via sociale media voortdurend informatie-uitwisseling zal zijn tussen verschillende locaties.

Voor wie is de Dag van de Digitale Overheid bedoeld?

De Dag is bedoeld voor alle ambtenaren. Dus iedereen die:

 • in Rijksdienst is;
 • bij provincies, waterschappen of gemeenten werkt of bestuurder is;
 • bij een Rijksuitvoeringsorganisatie werkt.

Concrete opbrengsten

 • Deelnemers krijgen inzicht in de noodzakelijke digitale vaardigheden die uw management en medewerkers nu en in de toekomst dienen te bezitten.
 • Deelnemers worden zich bewust van hun organisatie als een informatieverwerkend bedrijf, waarin informatievoorziening en ICT gezamenlijke verantwoordelijkheden zijn.
 • Deelnemers zijn in staat deze ‘Future Work Skills’ te plaatsen in een nationale en internationale context.
 • Deelnemers krijgen inzicht in noodzakelijke attitudeverandering en er ontstaat draagvlak voor de gewenste veranderingen.
 • Deelnemers krijgen de tools in handen waarmee u in staat bent een doelgericht programma op te zetten om Future Work Skills duurzaam en kwalitatief te ontwikkelen.

Extra opbrengsten voor de deelnemers aan het Centraal Congres:

 • Op hoog leidinggevend niveau ontmoet u collega’s uit diverse organisaties met wie u uw netwerk kunt onderhouden of uitbreiden.
 • U kunt uw individuele visie en betrokkenheid rond het thema ‘Future Work Skills’ delen met en toetsen aan de opvattingen van gelijkgestemden.

Extra opbrengsten voor de deelnemers aan de Decentrale Studiedagen:

 • U bent en blijft in uw eigen werkomgeving met uw (in-)directe collega’s. U hoeft dus niet te reizen naar een centrale accommodatie. In die zin is het een reguliere werkdag.
 • Doordat het thema wordt afgestemd op de vraagstukken voor uw organisatie, en u er met collega’s samen aan werkt in uw eigen omgeving, heeft de dag een grotere implementatiekracht voor uw eigen werk, afdeling en organisatie.
 • U kunt met velen (minimaal 15 tot maximaal 30 personen per groep) tegelijkertijd discussiëren over het thema “Future Work Skills”. Het rendement van de Dag van de Digitale Overheid is hierdoor groot.

Het thema: Future Work Skills in het digitale informatietijdperk

Er is veel aandacht voor de ‘harde’ kant van digitalisering. Bijvoorbeeld in de brede programma’s van VNG/VNG Realisatie en de Nationaal Commissaris Digitale Overheid (Generieke Digitale Infrastructuur). De landelijke digitale infrastructuur krijgt uitstekende impulsen. We zijn er nog niet, maar we zijn zeker op de goede weg. De ‘zachte’ (de menselijke) kant krijgt relatief weinig aandacht, terwijl het wel een belangrijke succesfactor is om de digitalisering te laten slagen. De context waarbinnen de overheidsmedewerkers moeten werken is, net als de samenleving, sterk aan verandering onderhevig. Ook aan de handelingssnelheid van de overheid worden andere eisen gesteld.

Wat nu nodig is, kan in één woord worden samengevat: Agility. Slim meebewegen met wat de samenleving vraagt zonder het goede van het ‘oude’ weg te gooien. Het is een innovatieproces: het gaat om de kwaliteit van het aanpassingsvermogen. In de Trendrede 2015 wordt dit aangeduid met ‘de periode van ondertussenheid’. Uit de Trendrede 2016 van de Nederlandse toekomstdenkers: “… de bakens van vernieuwing zijn alom vertegenwoordigd in het land en het zijn er elk jaar meer. Binnen organisaties groeit de overtuiging dat verandering noodzakelijk is. Transities bereiken hun kritische massa. In plaats van de vernieuwing te bevragen zoekt men de beste methode om haar te implementeren.”

Iedere fase van ontwikkeling vraagt dus andere vaardigheden van degenen die het vorm moeten geven. De implementatie van deze (toekomstige) vaardigheden vormen het thema voor de Dag van de Digitale Overheid: Future Work Skills.

De zeven ontwrichtende verschuivingen in het huidige maatschappelijke landschap:

 • Langere levensduur;
 • Slimme machines en systemen: verdwijnen repetitieve taken;
 • Gecomputeriseerde wereld: enorme toename sensoren en rekenkracht;
 • Internet of things;
 • Nieuw medialandschap: digitale geletterdheid;
 • Supergestructureerde organisaties en
 • Sterke toename wereldwijde interconnectiviteit.

(Bron: Institute for the Future for the University of Phoenix Research Institute)

_DSC3003

Twaalf Future Work Skills

Tijdens de Dag van de Digitale Overheid zal de focus liggen op deze twaalf vaardigheden:

 • Communicatie anders
 • Het nieuwe samenwerken
 • Sociaal & culturele vaardigheden

 

 • Metacognitie
 • Zelfregulatie
 • Ondernemendheid

 

 • Instrumentele vaardigheden
 • Mediawijsheid
 • Informatievaardigheden

 

 • Kritisch denken
 • Probleemoplossend vermogen
 • Innovatie & creativiteit
Vaardigheden

Flipping the Classroom

In plaats dat u bij een reguliere studiedag in korte tijd een vrijwel onmogelijke hoeveelheid informatie moet verwerken, maakt u efficiënt gebruik van eigentijdse technologie. Wanneer u zich inschrijft voor deze Dag van de Digitale Overheid, krijgt u toegang tot een speciale module van de Academie Digitale Overheid. Deze module kunt u bekijken op een moment dat het u schikt. Op de studiedag zelf is daardoor veel ruimte voor verwerking en verdieping, interactieve werkvormen en netwerken. U krijgt de gelegenheid om te discussiëren met vakgenoten, waardoor u na afloop niet alleen inhoudelijk helemaal up-to-date bent, maar ook beschikt over een netwerk van vakgenoten met soortgelijke interesse en verantwoordelijkheid.

 

Details

datum:
mei 31
Tijd:
09:00 - 17:00

Organisator

Stichting Digitale Overheid
Telefoon:
0031 – (0)43 36 36 958
Email:
Website:
www.digitaleoverheid.org

Plaats

Congrescentrum Bouw & Infra Park
Ceintuurbaan 2
Harderwijk, 3847 LG Nederland
+ Google Maps
Telefoon:
0341-499 000
Website:
https://www.bouwinfrapark.nl