Informatievaardigheden in de bedrijfsvoering

Het uitwisselen van gegevens gebeurt steeds meer digitaal. Digitalisering, big data, open data en werken in de cloud zorgen voor veranderingen in de samenleving. Gemeenten ontkomen er niet aan in te spelen op deze ontwikkelingen. De beschikbaarheid van data en deze slim benutten biedt ongekende mogelijkheden. Sterker nog: het zal noodzakelijk zijn voor iedere gemeente om haar doelstellingen te realiseren. Het effectief en efficiënt inzetten van informatie maakt dat de gemeente toegevoegde waarde aan burgers en bedrijven kan leveren en zelfs maatschappelijke problemen kan oplossen.

Dit is bij uitstek het domein van de bedrijfsvoering. Bedrijfsvoering wil grip op de opgaven van de organisatie. Ze wil niet alleen uitvoerend en ondersteunend te zijn, maar ook inzicht hebben, zodat zij optimaal kan bijdragen. Maar de bedrijfsvoering staat vaak onder druk waardoor bestaande systemen en processen de noodzakelijke transitie in de organisatie remmen.

Informatie als sturingselement ontbreekt nog, of neemt niet die prominente plek in die het gezien de ontwikkelingen in de samenleving verdient. Informatie zou net als financiën en HR een volwaardige pijler moeten zijn van de bedrijfsvoering.

Dat vergt nogal wat van de interne organisatie. Het gaat om het strategisch nadenken over wat je met data wil doen en hoe je het wilt inzetten. Een andere manier van werken waarbij informatie effectief en efficiënt wordt ingezet, vraagt om het versterken van de informatievaardigheid van medewerkers. Deze uitdaging is op verschillende plaatsen al opgepakt door organisaties die hun wendbaarheid willen vergroten en de bedrijfsvoering op toegevoegde waarde hebben ingericht.