Ondernemendheid in het publieke domein

Voor het derde jaar op rij kennen gemeenten een groei in de gemeentelijke personeelsbezetting. Dit is opmerkelijk omdat er juist bij burger- en publiekszaken krimp wordt verwacht. Directe aanleiding hiervoor is de impact van het internet. En het einde is nog niet in zicht. Gemeenten staan voor wat betreft hun dienstverlening aan de vooravond van een megaoperatie: vrijwel alle functies in dit domein gaan veranderen door digitalisering, verandering van wet- en regelgeving, ontwikkelingen op het terrein identiteitsvaststelling en fraudepreventie, en ten slotte door een andere kijk op de rol van burgers en ondernemers.

Het credo ‘digitaal waar het kan, persoonlijk waar het moet’ vraagt niet alleen om andere kennis over de werking van processen en techniek, het vraagt vooral om intrinsieke motivatie van managers en medewerkers: een andere houding en gedrag. In het Columbusmodel noemen we dat ondernemendheid: het vermogen om niet te denken in belemmeringen en te handelen vanuit het systeem, maar te denken vanuit kansen en te handelen vanuit de leefwereld en de bedoeling.

Zeker in situaties waarin functies verdwijnen of verkleuren is het nodig om ondernemendheid te stimuleren. Niet afwachten, maar erop af! Dat vraagt zelfkennis, lef, moed, doelgerichtheid en besluitvaardigheid. Deze vaardigheden zijn te ontwikkelen.
De gemeentelijke organisatie kan in tijden van verandering haar positie behouden door alle medewerkers gericht aandacht te geven met het oog op het ontwikkelen van ondernemendheid als dragende vaardigheid.