IenPM

IenPM, Informatie en Procesmanagement, is een dynamisch bureau. We ondersteunen overheidsorganisaties bij de implementatie van innovaties en modernisering. We helpen bij het voorbereiden van de feitelijke innovaties, bij het ontwerpen van de nieuwe procesinrichting, bij het selecteren van de geschikte ICT voorziening en bij het implementeren van de totaaloplossing.

Om een concreet product of dienst op te kunnen leveren, houden wij nadrukkelijk rekening met de fase van ontwikkeling waarin een organisatie zich bevindt. Onze inbreng sluit aan op dié behoefte en dié oplossing van dát moment. De adviseurs van IenPM staan aan de basis van belangrijke landelijke ontwikkelingen en hebben bijgedragen aan vele succesvolle implementaties. Hierdoor – en door het uitgebreide en zorgvuldig opgebouwde netwerk – gaat onze dienstverlening verder dan alleen het adviseren vanaf de zijlijn. Een belangrijk kenmerk in onze aanpak is dan ook het overdragen van kennis en kunde, zodat onze opdrachtgevers in het vervolg in staat zijn om zélf de uitdagingen aan te kunnen gaan.

Onze moderatoren

Pieter Verkaik – Consultant Informatie- en Procesmanagement BV (IenPM BV)

E-mail: [email protected]
Tel: 06-248 234 77
Lepelaarstraat 18
2496 MA, Den Haag
Websites: www.ienpm.nl | www.mozard.nl

Christiaan Heemskerk – Consultant Informatie- en Procesmanagement BV (IenPM BV)

E-mail: [email protected]
Tel: 06-393 414 23
Lepelaarstraat 18
2496 MA, Den Haag
Websites: www.ienpm.nl | www.mozard.nl