Rijnconsult

Rijnconsult logo_organisatieadviesbureau 2Rijnconsult helpt organisaties succesvol veranderen. Wij maken complexe situaties graag helder voor u en stellen we de oorspronkelijke doelen altijd centraal. Want waar gaat het nu eigenlijk over?

Gemeenten moeten met minder middelen meer verantwoordelijkheden waarmaken. Dat vraagt om een goede organisatie, effectieve samenwerkingsverbanden met elkaar en met de samenleving, minder zelf doen en meer in regie, het organiseren van een goede en goedkope uitvoering. En het vraagt veel van de mensen die bij gemeenten werken. Wij helpen gemeenten op het gebied van lean, leiderschap en samenwerken in ketens&netwerken.

Wij hebben al meer dan 35 jaar kennis en ervaring op het gebied van Lean, Leiderschap en Ketens&Netwerken. Deze projecten doen wij pragmatisch en mensgericht, met maatschappelijke relevantie als richtpunt. Het doel? Onze klanten en hun diensten voor zowel op de korte, als de lange termijn duurzaam versterken, door ze slimmer te laten (samen)werken. Klanten waarderen ons met een gemiddelde van 8,4.

Relevante thema’s waar wij u bij kunnen ondersteunen:
• bezuinigingen door procesverbetering
• visie op dienstverlening
• verzelfstandigen en outsourcen
• shared service center
• talent en leiderschap (MD)
• gemeentelijke samenwerking
• organisatie inrichting
• transformatiescan sociaal domein
• vormgeving en regie op wijkteams
• realiseren veranderingen sociale domein: van denken naar doen

We zouden het leuk vinden om eens met u van gedachten te wisselen!

E-mail: [email protected]
Telefoon: +31 30 298 42 50
Adres: Hofspoor 9, 3994VZ Houten
Website: www.rijnconsult.nl
Twitter: @rijnconsult

Onze moderatoren

Ernst Jan Reitsma
E-mail: [email protected]
Tel: 06-5132 6134

Martine Peper
E-mail: [email protected]
Tel: 06-5535 8544

Tjin Bremer
E-mail: [email protected]
Tel: 06-5183 7070


Ernst Jan Reitsma

Martine Peper

Tjin Bremer