Vincent Aalbers

Vincent Aalbers helpt gemeenten om van goede voornemens tot praktisch resultaat te komen. Bijvoorbeeld in het sociaal domein, rond dienstverlening, bij informatiemanagement of bij de omgevingswet.

Vincent haalt resultaat door met behulp van het Driehoeksmodel drie factoren te verbinden:
• inhoudelijke focus en consistente aanpak (HET)
• effectief samenwerken tussen de betrokken mensen en adequaat communiceren (WIJ)
• individuele motivatie en betrokkenheid (IK)
Hij werkt inhoud uit (“HET”), verbindt mensen daaraan en met elkaar (“WIJ”). Bevraagt spelers op beelden en verwachtingen van resultaat en aanpak (“IK”). Brengt hen in gesprek over wat nodig is in project, proces, middelen. Doet beroep op beschikbare kwaliteiten (“IK”). Bewaakt inhoudelijke focus, samenhang en commitment. Zorgt zo voor gedragen resultaat. Het bedrijfslogo verbeeldt de verbinding tussen deze factoren.

Waar kunt u mij vinden?

E-mail: [email protected]
Tel: 06-5388 5636

Website: www.vincentaalbers.nl