Keynote Sprekers tweede editie Dag van de Digitale Overheid

De wereld om ons heen verandert ingrijpend. Vooral door een sterke versnelling van technologische mogelijkheden. Dit heeft zijn weerslag op het functioneren van de overheid. Een voorwaarde voor digitalisering is vanzelfsprekend een goede infrastructuur, maar het menselijke aspect moet niet vergeten worden. Het programma van de tweede editie van de Dag van de Digitale Overheid richt zich op implementeren van Future Work Skills. De volgende sprekers komen aan bod.

Dagvoorzitter Dag van de Digitale Overheid: Erwin van de Pol (Rijnconsult)

portretfoto Erwin van de PolWaarom werken mensen? Om die vraag te beantwoorden is Erwin na een loopbaan op internationale treinen als afwasser en ligwagenconducteur en op een intermezzo in het diplomatenklasje na, al zijn hele werkzame leven adviseur. Hij begeleidt verandertrajecten groot en klein. Erwin heeft 30 jaar ervaring met het werken bij overheden in verandertrajecten, waaronder met name fusie en samenwerkingsvraagstukken. Ook begeleidt hij regelmatig management- en directieteams en Colleges van B&W. Daarnaast heeft hij zijn ervaringen gebruikt voor een enige tientallen publicaties over organisatieontwikkeling, waaronder een aantal prijswinnende essays. Tevens is hij auteur en columnist voor Management & Consulting, managementsite en het literaire voetbaltijdschrift Hard Gras. Naast adviseur is hij actief in het onderwijs in verschillende commissies en als docent aan de Haagse Hogeschool en bij het interuniversitair instituut Sioo.

Stop geen e-mail in een envelop - Erwin Witteveen

De impact van technologie op de samenleving wordt al 150 jaar stelselmatig onderschat. We zijn geneigd om innovaties te projecteren op onze oude werkwijzes. “Internet is niet belangrijk voor onze bedrijfstak,” zei eind vorige eeuw 65% van de directeuren in het bedrijfsleven. De echte impact van innovaties zit echter altijd in de vervolginnovaties: er ontstaan revolutionair nieuwe manieren om het werk gedaan te krijgen. Digitaliseringsprojecten bij de overheid worden pas succesvol als je ze inzet om nieuwe werkwijzes mogelijk te maken. En niet om het oude proces 1-op-1 te vertalen in nullen en enen; dat is een e-mail in een envelop.

Erwin Witteveen EW 002Erwin Witteveen is (samen met Martijn Aslander) de auteur van het spraakmakende boek Nooit Af, dat is genomineerd voor Managementboek van het Jaar 2016. Nooit Af gaat over wat er gebeurt nu iedereen vrij kan publiceren, dupliceren en produceren. Dit vereist een totaal nieuwe kijk op de fundamenten van ons leven: werk, school, wonen, relaties, overheid, management, wetgeving, zorg, financiën. In een wereld die sneller verandert dan ooit, moeten we leren het Nooit Af-principe te omarmen.

Het heruitvinden van organisaties – Jos Rovers

We maken onze organisaties steeds veeleisender en complexer. Door fusies worden ze groter, door toenemende IT worden ze ingewikkelder. Wat we niet aanpassen zijn onze ideeën over de besturing van die organisaties. Zelfsturing en netwerkorganisaties bieden nieuwe inzichten, maar als die concepten alleen maar worden ingezet als een ‘tool’ dan worden ze nooit meer dan de zoveelste managementhype. Wat wil er werkelijk gebeuren? Wat is het verlangen van medewerkers, hoe benutten we in de organisatie alles wat ze zijn en kunnen? En hoe is dat te combineren met resultaatgerichte sturing in de organisatie?
Jos Rovers implementeert zelfsturing in organisaties. Op inspirerende wijze koppelt hij de ambities van mensen aan die van organisaties, en brengt hij samenleving en organisatie bij elkaar.

Jos Rovers kleinJos Rovers (1966) studeerde bedrijfskunde (cum laude) en verandermanagement. Hij werkte 20 jaar in diverse management- en directiefuncties in de financiële dienstverlening. Zijn fascinatie is mensen in organisaties beter en plezieriger te laten werken. In 2010 richtte hij Het Eerste Huis op dat een snelle groei kende. Jos en Het Eerste Huis richten zich op hedendaagse vormen van organiseren: persoonlijke inzet en betrokkenheid, zingeving, duurzaamheid en de relatie met mensen en organisaties in de samenleving. Hij is tevens docent Leiderschap en Verandering aan de faculteit Economie en Bedrijfskunde van de VU in Amsterdam.

Terug naar de Bedoeling! – Bouke van der Weide Jansen

Wat kunnen we leren van organisaties die heel veel beter presteren dan de rest? In ieder geval dat zij alles heel dicht bij de klant en de professional organiseren en zaken simpel houden door vooral het gezonde boeren verstand te verkiezen boven een overdaad aan managementlogica die leidt tot een complexe bedrijfsvoering en veel bureaucratie. In de inleiding krijg je inzicht in de dynamiek achter deze organisaties. Het wordt vertaald in heldere patronen en concrete handvatten.

Bouke van der Weide JansenSamen met Wouter Hart heeft Bouke van der Weide Jansen aan de basis gestaan van het netwerk van Verdraaide organisaties, met als doel om bijdrage te leveren aan effectiviteit van non-profit organisaties. Bouke is een bevlogen organisatieverbeteraar met een passie voor “juiste autonomie voor werknemers”. Zijn persoonlijke missie: “geef perspectief, geen energie, geef gas en laat het gebeuren”. Zijn achtergrond is TU technische bedrijfskunde en Veranderkunde. Hij heeft gewerkt in vele sectoren in rollen van adviseur, facilitator tot directeur.

Voorbeeld uit de overheidspraktijk – Cris Zomerdijk & Maarten ter Horst

Profielfoto_close-up origineel

Cris Zomerdijk en Maarten ter Horst presenteren de omgekeerde aanpak waarmee de gemeente Haarlemmermeer haar nieuwe organisatiekoers heeft uitgestippeld. Verderop in dit magazine gaat Cris hier dieper op in.

Cris Zomerdijk is organisatieadviseur en vennoot bij Holland Consulting Group. Tevens is hij auteur van de boeken ‘Kom in Beweging’ en ‘Doen, omdat het je wat doet!’. Als enthousiaste veranderkundige is hij betrokken geweest bij het veranderproces ‘werken vanuit de bedoeling’ binnen de Gemeente Haarlemmermeer. Tijdens zijn presentatie deelt hij zijn belangrijkste praktijkinzichten voor het creëren van beweging.
portret Maarten ter HorstHoe start je een beweging naar een ‘future-proof’ overheidsorganisatie? Maar ook: hoe herken je de rem? En hoe activeer je anderen om mee te bewegen? Vanuit de Gemeente Haarlemmermeer zal procesmanager Maarten ter Horst als gastspreker aanwezig zijn om successen, worstelingen en tips uit het vernieuwingsproces te delen. Je leert energie, motivatie en vernieuwing bij jezelf en anderen aan te wakkeren.
Volg op Twitter: @zomerdijkcris
LinkedIn: nl.linkedin.com/in/criszomerdijk
Website: www.komsameninbeweging.nl en www.hcg.net

Digitale transformatie, ZO doe je dat! – Marjan Schils en Patricia Croese

Waar digitaal werken voorheen een vrijwillige keuze was voor vooruitstrevende organisaties, is het nu een must. Digitaal werken introduceren vanuit een technology push is echter gedoemd te mislukken. Streeft u ook naar zinvol digitaal werken? Marjan Schils en Patricia Croese laten zien dat het kan en geven antwoord op de hoe-doe-je-dat-vraag: hoe loods je jouw organisatie succesvol door de transitie heen? Hoe combineer je lean, digitaal en zaakgericht werken? Welke discussies moet je voeren?

Schils en Croese naast elkaarMarjan Schils en Patricia Croese (Zinvol organiseren) helpen organisaties bij het ontwikkelen van een visie, het ontwerpen van werkprocessen, het schetsen van de ICT-architectuur en het implementeren van de nieuwe werkwijze. Zij schreven het boek Digitale transformatie, ZO doe je dat!

Denken met je handen en luisteren met je ogen - Emiel van Kalken

In een wereld waar steeds meer zaken digitaal zijn is het goed om ook eens helemaal offline te gaan. De LEGO® SERIOUS PLAY® is hiervoor uitermate geschikt: Denken met je handen en direct bouwen! De methode helpt bij het denkproces en om dit vervolgens ook helder uit te kunnen leggen. Daarnaast geeft het alle deelnemers een stem aan tafel; iedereen doet mee en is betrokken. Zo kom je op een speelse manier tot gedragen ideeën!
“You can discover more about a person in an hour of play than in a year of conversation” – PLATO

Emiel van KalkenEmiel van Kalken heeft ruim 20 jaar ervaring in de overheid. Gestart in de ICT en vanuit daar zich ontwikkeld tot teamleider en afdelingshoofd bij diverse gemeenten. Sinds enkele jaren is hij met een eigen trainingsbureau vooral werkzaam binnen (semi-) overheid en daarnaast al een tijd enthousiast LEGO® SERIOUS PLAY® gecertificeerd facilitator. Mensen en organisaties meer laten spelen om op die manier nieuwe ideeën en inzichten te ontwikkelen is zijn missie!